Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ДА  СПАСИМ  ПЛАНЕТАТА


ISBN  954-8853-85-X

Състояние на Планетата
книга на Уърлдуоч Институт
Worldwatch Institute (New York)
www.worldwatch.org

Ако продължаваме така,
НЕИЗБЕЖНА ГИБЕЛ!

A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society W.W. Norton & Company, New York, Copyright 2001 by Worldwotch Institute

     

 

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът