Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

a
УМ (РАЗУМ, ИНТЕЛЕКТ)
a

УМ (РАЗ-УМ) - умът е СКЛАД и оператор на информация, а РАЗумът е управляван от духа и душата ум, т.е. разумът е съзнателно РАЗ-работен от духа и душата ум. Например някои политици и др. под. сектанти имат голям ум (с няколко висши образования, езици, компютри...), но поради липса на връзка с Духа и Душата не управляват адекватно информацията му. Т.е. нямат връзка с Главния мозък (Бога), за което служат Духът и Душата...
 

     

 

     

Само много малка част от информацията, с която борави умът, се намира вътре в него. Може би само 0,000...1 %. Никой не е правил изчисления. Истинската, най-важната за развитието информация, която се запазва и след смъртта на индивида, се намира в Космоса, в т.нар. Акашови записи. Нашите изследвания още не са стигнали до заключение къде се намират те, но това предстои да се разбере...

Накратко, Умът е само една антена, която има възможности за донастройка на свръхвисокочестотните енергии (информации). За да се превърне в РАЗум, ИНТЕЛЕКТ, са необходими ДУХ, ДУША, ДУХОВНО РАЗВИТИЕ (развитие към първопричините, към високочестотните енергии) и СЪЗНАНИЕ... За подробности изберете Дух, "Душа, Съзнание, Видове интелект и др. от

ЙОГА - НАЙ-ВЕЛИКАТА Наука

a

a

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът