Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В рамките на Конференцията на високо равнище в “Рио-92”  525 (сега над 1000, в т. ч. 60 Нобелови лауреати) членове на научната интелектуална общност подписаха възвание. Предметът на възванието произтича от Хайделбергското възвание и плодотворните дебати, които то провокира и които от своя страна предизвикаха присъединяването на редица учени и интелектуалци към него.

 

 

     

ВЪЗВАНИЕ
ДО ДЪРЖАВНИТЕ ГЛАВИ И ПРАВИТЕЛСТВА

    Ние желаем да осъществим напълно нашия принос в запазването на общото ни наследство, ЗЕМЯТА.

    Ние сме обезпокоени от настъплението на една ирационална идеология в навечерието на двадесет и първи век, която се противопоставя на научния и промишления прогрес и пречи на икономическото и социалното развитие.

    Ние възразяваме срещу разбирането за “естественото положение”, понякога идеализирано от движения с тенденции, гледащи назад в миналото. Такова “естествено състояние” не съществува и вероятно никога не е съществувало, откакто човек се е появил в биосферата, тъй като човечеството винаги е прогресирало при нарастващо ощетяване на природата в интерес на неговите нужди, а не обратно.

    Ние напълно подкрепяме обекта на научната екология за вселената, чиито ресурси трябва да се използват за контрол и опазване.

    Но с това изискваме потреблението, мониторинга и опазването да се поставят върху научни критерии, а не върху ирационални предубеждения.

    Ние подчертаваме, че много крайно необходими човешки дейности са изпълнявани или чрез фалшиви опасни вещества, или в тяхна среда и че прогресът и развитието винаги имат неясен повишен контрол от враждебни сили в ущърб на човечеството.

    Поради това ние смятаме, че науката екология не е нищо повече освен непрекъснат прогреса за подобряване живота на бъдещите поколения.

    Ние възнамеряваме да приложим научна отговорност и задължения към обществото като цяло.

    Ние предупреждаваме отговорните за съдбата на планета дейци за опасността от решения с псевдонаучни аргументи, фалшиви или неприложими данни.

    Ние обръщаме внимание на всички за абсолютната необходимост да се помогне на бедните страни да достигнат равнище на устойчиво развитие, нещо, което твърде много зависи от останалата част на планетата, за да ги защити от проблемите и опасностите, идващи от развитите нации, и да избегнат налагане на нереалистични задължения, които ще компрометират както тяхната цялост, така и тяхната самобитност.

    Най-голямото зло, което заплашва нашата Земя, е невежеството и гнета, а не науката, технологията и индустрията, чиито инструментариум, управляван адекватно, е задължителен за бъдещoто решаване на главни проблеми като свръхнаселяването, глада и болестите.

Този текст и много други от този интерес търсете в  http://www.PushBack.com

^ горе ^
Нобелови лауреати, подписали възванието:
(2.юли.1992)

            Mr Philip W. ANDERSON – Nobel Prize (Physics). Princenton University – Physics – USA
            Mr Christian B. ANFINSCEN –
Nobel Prize (Chemistry). Pr. of Biology. Johns Hopkins Up., Baltimore – Chemistry – USA
            Mr Baruj BENACERRAF –
Nobel Prize (Medicine) National Medal of Science. Pr. Dana-Farber, Ins. - Cancerology – USA
           
Mr Hans Albrecht BETHE – Nobel Prize (Physics). em. Pr., Cornel University, Itaca – Nuclear Physics – USA
           
Sir James W. BLACK – Nobel Prize (Medicine), Pr. of Analytikal Pharmacology Kig’s College London – Pharmacology - UK
           
Mr Nicolaas BLOEMBERGEN – Nobel Prize (Physics), Harvard University – Physics - USA
           
Sir John Warcup CORNFORTH – Nobel Prize (Chemistry),School Chemistry and Molecular Sciences,Btighton Chemistry UK
           
Mr Jean DAUSSET –
Nobel Prize (Medicine) Ac. of Sciences , France, Pres. U.M.R., W.I.S., Paris – Immunology - France
           
Mr Gerard DEBREU – Nobel Prize (Economy), em. Pr. of Economics and Mathematics, Un. Of California – Economy - USA
           
Mr Johan DEISENHOFER – Nobel Prize (Chemistry), Un. of Texas,Southwestern Medical Center,Dallas – Biochemisrty -USA
           
Mr Christian de DUVE – Nobel Prize (Medicine) – Biology - Berlin
           
Mr Manfred EIGEN – Nobel Prize (Chemistry), President of Max Plank Institut, Gotingen – Chemistry - Germany
           
Mr Richard R. ERNST – Nobel Prize (Chemistry), Swiss Federal Institute of Technology, Zurich – Chemistry - Switzerland
   
       
Mr Adolph BUTENANDT – Nobel Prize (Chemistry), Max-Plank Institute – Chemistry - Germany
           
Mr Thomas R. CECH – Nobel Prize (Chemistry), University of Colorado – Chemistry - USA
           
Mr Stanley CONEN – Nobel Prize (Medicine), Disinguished Pr. Dept. of Biochem., Vanderbilt Un. – Biochemistry - USA
           
Mr Roger GUILLEMIN – Nobel Prize (Medicine), Whittier Institute, La Jolla – Medicine - USA
           
Mr Herbert A. HAUPTMAN – Nobel Prize of Biophysics Sciences SUNY, Buffalo - Biophysics
           
Mr Duley R. HERSCHBACH – Nobel Prize (Chemistry), Baird Pr. of Science, Harvard Un., Cambridge – Chemistry - USA
           
Mr Gerhard HERZBERG – Nobel Prize (Chemistry), National Research Council of Canada – Chemistry - Canada
           
Mr Antony HEWISH – Nobel Prize (Physics), Pr. Cavendish Laboratory, Cambridge – Physics - UK
           
Mr Roald HOFFMANN – Nobel Prize (Chemistry), Pr. of Chemistry, Cornel University – Chemistry - USA
           
Mr Robert HUBER – Nobel Prize (Chemistry), Max-Plank Institut for Biochemie – Biochemistry - Germany
           
Sir Andrew HUXLEY – Nobel Prize (Medicine), Formely President of the Royl Society of London – Medicine - UK
           
Mr Jerome KARLE – Nobel Prize (Chemistry), Chief Scientist, Lab. For Structure of Matter – Chemistry - USA
           
Mr Pierre-Gilles de GENNES – Nobel Prize (Physics), As. of Sciences, France, Pr. College de France, Paris – Physics - France
           
Mr Ivar GIAEVER – Nobel Prize (Physics), Institute Pr.R.P.I. – Physics - USA
           
Mr Donald A. GLASER – Nobel Prize (Physics), Pr. of Physics, University of California – Physics - USA
           
Mr Cesar MILSTEIN – Nobel Prize (Physiology), Cambridge – Physiology - UK
         Mr Joseph E. MURRAY –
Nobel Prize (Medicine), Pr. Surgery, Harvard med. School – em. – Cell Biology - USA
           
Mr Daniel NATHANS – Nobel Prize (Medicine), Pr. John Hopkins Un. School of Med. Baltimore – Molecular Genetics - USA
           
Mr Louis NEEL –
Nobel Prize (Physics) - France
           
Mr Erwin NEHER –
Nobel Prize (Medicine), Dir. Max-Plank Institute, Biophysics - Germany
           
Mr Marschall W. NIRENBERG –
Nobel Prize (Medicine), National Institutes of Health, Bethesda - USA
           
Mr Klaus von KLITZING –
Nobel Prize (Physics), Max-Plank Ins. Solid State Research, Stuttgart – Physics - Germany
           
Mr Aaron KLUG –
Nobel Prize (Chemistry) M.R.C.Lab. of Molecular Biology, Cambridge – Chemistry - UK
           
Mr Yuan T. LEE –
Nobel Prize (Chemistry), Pr. of Chemistry, Un. of California, Berkeley - USA
           
Mr Jean-Marie LEHN –
Nobel Prize (Chemistry), W. I. S. France
           
Mr Wassily LEONTIEF – Nobel Prize (Economy), New-York - USA
            Mrs Rita LEVI-MONTALCHINI –
Nobel Prize (Medicine), Ac. Lincei, Ac. Pontificia, W.I.S. – Neurosciences - Italy
           
Mr William N. LIPSCOMB – Nobel Prize (Chemistry), em. Pr. Harvard University, Cambridge - USA
           
Mr Hainrich ROHRER – Nobel Prize (Physics), I.B.M. Research Laboratory Physics Switzerland
           
Mr Bart SAKMANN – Nobel Prize (Medicine),Max-PlankInstitut furMedizinischeForschung,Heidelberg CellPhysoilogy-Germany
           
Mr George E. PALADE – Nobel Prize (Medicine), Cell Medicine USA
           
Mr Linus PAULING – Nobel Prize (Chemistry, Peace), Linus Pauling Institute Sci. and Med. Chemistry - USA
           
Mr Arno A. PENZIAS – Nobel Prize (Physics), Bell Laboratories, Murray Hill Physics - USA
           
Mr Max Fedinand PRUTZ – Nobel Prize (Chemistry), MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge Biochemistry - UK
           
Mr John Charles POLANYI – Nobel Prize (Chemistry), Pr. of Chemistry, University of Toronto Chemistry - Canada
           
Lord George PORTER – Nobel Prize (Chemistry), Chairman, Photomolec.Sci., Imperial College, London Chemistry - UK
           
Mr I. PRIGOGINE – Nobel Prize (Chemistry), Dir. Inst.Intern. de Physique et de Chimie, Bruxelles Chemistry - Belgium
           
Mr Tadeus REICHSTEIN – Nobel Prize (Medicine), em Pr. Org. Chemistry, Un. of Basel Organic Chemistry - Switzerland
           
Mr Thomas WELLER – Nobel Prize (Medicine), em. Pr., Harvard – Medicine - USA
           
Mr Torsten N. WIESEL – Nobel Prize (Medicine), Pr. Lab. of Neurobiol., Rockfeller Un., New York – Neurobiology - USA
           
Mr Elie WIESEL – Nobel Prize (Peace), University of Boston – Literature - USA
           
Mr Robert WILSON – Nobel Prize (Physics), Head, Radio Physics Res. Dept., AT & T Bell Laboratories – Physics - USA
           
Mr Jack STEINBERGER – Nobel Prize (Physics) - Swizarland
           
Mr Chales TOWNES – Nobel Prize (Physics), W.I.S., em. Pr. of Physics, Un. Of California, Berkeley – Physics - USA
           
Mr Simon VAN DER MEER – Nobel Prize (Physics), Geneva Nuclear Physics Switzerland
           
Sir John R. VANE – Nobel Prize (Medicine), Chairman of William Harvey Research Inst. London Endocrinology - UK
           
Mr Harold E. VARMUS – Nobel Prize (Medicine), Pr. of Microbiology Un. California, San Francisco Microbiology - USA
 

40 президенти на големи промишлени групировки публикуват
МАНИФЕСТ за ЕВРОПА
ПАРИЖ, 25.01.1993 г. (ФРАНС ПРЕС)


   
Тези президенти искат “възвръщане на доверието към Европа (досега е имало социално-икономическа криза в Европа, която политиците премълчават) на базата на една програма, съобразена с конкуренцията на световния пазар”. Както възванието до държавните глави и правителства, така и този Манифест не стигна до народите от Европа. Автоцензурата и мракобесието не са от днес :

    “По време на криза някои неща са много необходими: политическо желание на по-високо ниво” – подчертава тази организация Европейска Кръгла Маса (ERT), ръководена от Жером Монод. Но политиците проспиват разумните предложения, щом не произлизат от техните интереси…

    “Дошло е време да приключим със световния пазар и едновременно да лансираме конкретни мерки в някои ключови области, за да издигнем конкурентноспособността на европейската промишленост и да се освободим от безсилието и препятствията, които все още съществуват”. Признание за изчерпване възможностите на “пазарната икономика” (капитализма) и преминаване (несъзнателно) към регулирана (социалистическа) икономика…

    Годишната чиста печалба на ERT е 3 500 млрд френски франка, в техните предприятия работят 3 милиона души. Членове: Умберто Анджели (Фиат), Жан-Луи Бефа (Сен Гобен), Винсен Болоре (Болоре-Технолоджис), Пиер Жиленамар (Волво), Антони Рибу (BSN), Серж Чурук (Тотал), Хелмут Моше (Нестле

    40-те президенти искат “една съгласувана акция за бързо освобождаване, която ще позволи на нашите икономики да се въздигнат, и една ясно дефинирана програма (планиране) за бъдещо мобилизиране на гражданите на Европа и за връщане на вярата в силите им”. Т.е. 1. Европейската икономика е в разпад (депресия).  2. Отчаяние на гражданите от “светлото бъдеще” на капитализма.  3. Необходимо е планиране (социализъм).

    Програмата има четири цели:
    1. По-добро функциониране на световния пазар. (
Цялата световна икономика е в депресия)
   
2. Инвестиране в хората. (Несправедлив социален ред в Европа)
    3.
Инвестиране в инфраструктурите и околната среда. (Хаос в развитието, без оглед нуждите на хората)
    4.
Инвестиране в нови технологии. (Търсена е бърза печалба, без мисъл за бъдещо развитие)

    ERT подчертава: “единственият траен ресурс на Европа се състои в нейния човешки капитал”, а ключът за съживяване на икономиката трябва да се използва по-ефективно. (Грижата за хората е била “последна дупка на кавала”)

    Т.е. Европа е в безпътица!
Ако Европа иска да реши своите проблеми, трябва да приложи нашите български открития. Ако ли не, ще се разлага заедно с целия свят и САЩ! Никъде в света политиците не могат да решат основните проблеми, защото са елементарни био-роботи, т.е. нямат никакво духовно развитие (логическо мислене)...

Главна страница / Документи от ООН и НПО

Авторско право © BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът