Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

aНай-важни документи на ООН
a

 

Един по-сигурен свят:
наша обща отговорност

Доклад на Експертите на Високо Равнище
по
Заплахите,
Предизвикателствата
и
Промяната

     

 

    Днес повече от всякога до сега заплахата към един е заплаха към всички. Заплахите за международния мир и сигурност далече надхвърлят агресията срещу САЩ от 11.септември.2001 г. и включват бедност, смъртоносни заразни болести, унищожаване на околната среда, граждански войни, оръжия за масово поразяване, тероризъм и танснационална организирана престъпност. Докладът на 16 от най-опитните световни лидери, поръчан от Генералния секретар на ООН, предлага нова и смела визия за колективна сигурност, която подчертава необходимостта от ефективно и разумно действие за предотвратяване и реакция към всички големи заплахи за международния мир и сигурност.

Авторско право © BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът