Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЦАРСТВО (ЦАР) - ЦАРСКАТА ВЛАСТ Е ОТ БОГА
БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ЦАРСТВО

Комунистически парадокс? Не. Невежество. Хората не разбират значението на думите, хората не разбират човешкия език!!! ЦАРСТВО (ЦАР) не значи МОНАРХИЯ (МОНАРХ). ЦАР означава свръхнадарен, гениален, всестранно развит човек. В народния говор е в изрази като цар на пияното, цар на футбола, крал на рок-ен-рола, цар в професията... Т.е. ЦАР изразява степен на способности, а не наследствена принадлежност или власт над група хора. ЦАР значи власт върху собствените способности, способности да ПРОМЕНЯШ СЕБЕ СИ и битието чрез ТРУД!!!.a

 

     

 Според историята повечето монарси изобщо не са царе, а посредствени хора, дошли на власт не според способностите си, а по наследство. Това се отнася и за всички ПРЕЗИДЕНТИ по света. Те са хора от средна ръка, изобщо не стават за ВОДАЧИ - нямат никакво развитие... Виж

a
Основи за конституция
a

Единствената разлика между монархия и република е наследствената власт при монархията и изборната при републиката.
Човечеството трябва да премине от царството на необходимостта, към царството на свободата
(Енгелс), към Царството на Труда и Творчеството, на осъзнатите личности. Ето за такова Царство-България ние се борим!
Според историята хановете преди Кубрат са избирани! Май демокрацията е открита от прабългарите...
Природните закони (Бог) изискват ЙЕРАРХИЯ СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ, т.е. ЦАР  е най-надареният човек (да води към развитие). Не монарх.

a

a

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът