Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ДА СПАСИМ ЗЕМЯТА

 

ДОКУМЕНТИ
на ООН и
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ организации (НПО) за

     

 

     
 

  >  Устойчиво развитие   и
Спасение на Човечеството

 

 

Основни международни документи за "Устойчиво развитие"

www.johannesburgsummit.org Конференция "10 години Рио-92 и Устойчиво Развитие" тази година в Йоханесбург
www.europe.eu Сайт на ООН за всичко и Устойчиво Развитие
http://www.fao.org/home/ru Европейската организация за селско стопанство (ФАО) за Устойчиво развитие
Коперникус Световна университетска харта за Устойчиво развитие
ВЪЗВАНИЕ до държавните глави и правителства от 60 нобелови лауреати и над 1000 топ-учени за ирационалното развитие на Цивилизацията. Манифест за Европа от 40 президенти на големи промишлени групировки. Рецесия в Европа, световният пазар е неуправляем.

 

www.sdgateway.net/topics Програми на ООН за Устойчиво развитие
http://www.wri.org Сайт за СПАСНИЕ на КЛИМАТА
http://www.eea.europa.eu Eвропейска агенция по околна среда и Устойчиво развитие
http://www.earthobservatory.nasa.gov NASA за Устойчиво Развитие
Френсис Фукуяма Краят на Историята (Краят на Цивилизацията)
Харта на Земята от големи Неправителствени организации към ООН за Устойчиво развитие
Указ на Руския президент концепция за Устойчиво развитие
WorldWatch Institute - New York годишници "Състоянието на Планетата"
Документи и сайтове за СПАСЕНИЕТО


УСТАВ НА ООН,
неразбран, пренебрегнат, потъпкан,
САБОТИРАН

Главна страница

Авторско право © BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът