Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ


Документи и сайтове

Разширение на понятията
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ЙЕРАРХИЯ


История и Философия

Обществено
Икономическо развитие 1
Научно-техническо развитие 2
Развитие на изкуствата 3
 Общо развитие към осъзнаване на природните закони 4


ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ
 1   2   3
(+)

4 (-)

Човешко
1 Физическо развитие.
2 Умствено развитие.
3 Душевено развитие.
4 Духовно развитие (овладяване на надсветлинните енергии).
     

 

     

НЕХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ

Понятието Устойчиво развитие от едноименната ПРОГРАМА на ООН е непълно, защото развитието може да бъде "устойчиво", но едновременно с това и 
<  КЪМ ДИСХАРМОНИЯ.
Т.е. нещо да се развива за сметка на друго.
Затова се налага друго понятие:

ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ

Понятието Устойчиво Развитие на ООН за Човека и за системата Природа-Общество-Човек се мъчи "да открие топлата вода". Защото такова всеобхватно (универсално) понятие съществува отпреди поне 500 000 години и то се нарича
ЙОГА.
Маркс и Енгелс също се опитаха да наложат УНИВЕРСАЛНО понятие за хармония и устойчивост
Комунизъм
и почти успяха. Но техни последователи, оглавили държавите от т.нар.
"социализъм" след Втората Световна Война бяха ниско интелектуални и провалиха приложението на тази колосална наука. Марксизмът-Ленинизмът започна от КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. Комунизмът като понятие произлиза от думата COMMUNIS (ОБЩ, всеОБЩ, универсален), т.е. наука за устойчивото, хармонизиращото ОБЩО, за УСТОЙЧИВИТЕ, ХАРМОНИЗИРАЩИТЕ ВРЪЗКИ (СЪЮЗИ) в системата Природа-Общество-Човек. В тази насока са работили плеяда световни учени комунисти, някои са и
Нобелови лауреати за ИКОНОМИКА,
но и български учени, достойни за този приз, създали
Нови Икономически Теории

Продължение на марксизма относно КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ направихме и ние при процесите на
Разпределението  (!!!)

Логиката на КАЧЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, които произтичат от Марксизма, все още не са изследвани. Ние се опитахме да направим това тук в ТЕОРИЯ на ЙЕРАРХИЯТА. Т.е. как да бъде подредено обществото според качествените характеристики на хората. Количествените измерители за тази цел ние взимаме от вече съществуващи теории. Защото не е все едно КОЙ взема РЕШЕНИЯТА и КОЙ ги ИЗПЪЛНЯВА, т.е. КОЙ КОЕ МЯСТО ЗАЕМА в обществото. Никой не може да урегулира КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, т.е. теориите изобщо няма да се реализират, без решаването на ПРОБЛЕМА
ЙЕРАРХИЯ .
Но за да разберете всички проблеми цялостно, трябва да започнете от
универсалното понятие
ЙОГА .
Защото и Демокрацията, и Комунизмът, и Устойчивото развитие, и много други добри идеи са
ЧАСТЕН СЛУЧАЙ на ЙОГА...

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът