Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

a
РЕПУБЛИКА
a

 

Република (Р) - от латинското respublica, от res- (дело) и -publicus (обществен, общонароден); т.е. обществено (общонародно) ДЕЛО (ТРУД). Т.е. обществена, всенародена, обща организация, управление и присвояване на благата. Най-важният признак, който дефинира Човека, е ТРУДЪТ. А той не е общонароден заради безработицата, емиграцията и привилегированите нищожен % собственици на пари и на производителни сили, които произволно присвояват благата от труда и управлението му. Т.е. трудът и благата му са 0 % общонародни, т.е. на практика Р няма. Никъде по света.

a

a

a

 

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът