Главна

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СОБСТВЕНОСТ
ХИЛЯДОЛЕТНА
 ЗАЛЪГАЛКА за УСПЕХ според :

ооо

Бхагавад Гита

Библия

Коран

Аш Шари`а

Капиталът

Левски

«КОЙТО НЕ РАБОТИ, НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ !»
Законът за собствеността и ползването на земята
в логиката на
Международна харта за правата на човека, езикознанието, религиите, науката
П
исано по времето на правителството на БСП 1991 г. със заглавие

     

 

 
ВСЯКА  ПРИВАТИЗАЦИЯ  е  НЕЗАКОННА

 

Международна харта за правата на човека (МХПЧ) е писана не от политици, защитаващи ЧАСТни интереси, а от учени, ИЗРАЗЯВАЩИ обективни, всеобщи, ПРИРОДО-ОБЩЕСТВЕНИ ЗАКОНИ в интерес на всички... Там СОБСТВЕНОСТТА Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ, ако са изпълнени икономическите права, които изчерпателно уреждат обществените отношения и йерархия:

 

Член 7 (а(i)). «…еднакво възнаграждение за равностойна работа без никакво различие, … и за равен труд – равна заплата;»


Член 7 (с). «
еднаква възможност за всекиго да бъде повишаван в своята работа в съответна по-висока категория по никакви други съображения освен по старшинство и компетентност.»

Панацеите за обществото:


       
1. (i) - ТРУДЪТ - пропорционална размяна на трудови ценности.
       
2. (с) - ЙЕРАРХИЯТА по:
        а)
СТАРШИНСТВО - количество ТРУД,  количество РАБОТНО ВРЕМЕ.
      б)
КОМПЕТЕНТНОСТ - обществена йерархия според способностите и квалификацията на всички равнища от бригадир до Президент!


i) - КОЛИЧЕСТВО на размяната според труда;


(с) - а) - КАЧЕСТВО на земята (средства за производство) за владеене според старшинството. Който по-дълго е облагородявал земята, може да ползва по-добрите земи.


(с) - б) - КОЛИЧЕСТВО владение - размер на площта (средства за производство) и кой какъв (изпълнител или водач) - научна оценка на способности (квалификация, компетентност) с конкурс. Сега размяната - според пазара (далаверата); качество и количество владение - според парите, връзките или наследството; йерархия (от бригадир до президент) - според емоциите (митинги и речи), а факторът ТРУД липсва.


    Който иска бащините си имоти, трябва да има бащината си квалификация и компетентност - да се яви на
конкурс за количество и качество средства за производство. А дали бащата е действителен стопанин (труженик), или други работят вместо него, е друг проблем. Ако наследниците на византийците поискат бащините си имоти, които Аспарух извоюва за нас, ще се върнем ли в Тибет?


    ТРУД: количество, качество, работно време, производителност, компетентност, квалификация, оценка, норма -
ИЗМЕРИМИ категории. Т.е. собствеността е МИКРОикономически и след това юридически проблем. Проблем на ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, на ПРАВАТА НА ЧОВЕКА,  на

 

КУЛТУРАТА НА ТРУДА,
първопричина за количеството и качеството на стоките и тяхното следствие - пазарите. Следствието ("Пазарната икономика") без причина (култура на ТРУДА) е невъзможно.

 

Вместо приватизация нека изградим НОВА КУЛТУРА в МИКРОикономиката [организация на труда, производството, информатиката, СТОЙНОСТТА (точно й дефиниране като норма и посока на развитие) на производителността, ценообразуването, агро- и инженерно-стойностния анализ; теорията на запасите и качеството, на стокознанието, на потреблението; психология, социология, обществена цел, планиране - всичко изчислено под трудов измерител, норма, човеко-час(минута)]. Това е ликвидирано в междуотрасловите (колективни) връзки! Причината липсва, а те тъкмят следствието - МАКРОикономиката: данъци, такси, мита, валути, бюджети, ренти, наеми, дивиденти, лихви, застраховки, бонове, облигации, "цени", пари и техните институции: борси, банки, тържища, чейндж-бюра, фондации, ... пазари, ПАРТИИ...  Всичко това - затрупано от приватизации, реституции, собствености... "юридически" мотивации, демокрации - все мъгляви, неизчислими, недефинирани понятия! Колосални усилия за МИСТИФИКАЦИЯ на ТРУДА (ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ), за унищожение на

 

ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
и ДЕМОКРАЦИЯТА !
За да има демокрация, трябва
ПРОИЗВОДИТЕЛНА СИЛА НА ТРУДА
 

със съответна МЕРНА СИСТЕМА - човеко-час, интензивност, производителност, квалификация... Вместо измерване (точност и яснота) политиците предлагат пазарно (случайно, хазартно) цено- и заплато-образуване... Народната мъдрост има точен
синоним на приватизацията - КРАЖБА -
въвеждане в собственост без оглед на труд и квалификация!

 

Видове собственост: лична (не влиза в обществени отношения), индивидуална, частна, кооперативна, общинска, държавна, междудържавна, съюзна... Всички те са ЧАСТ(ни) на цялото общество, а връзката (СЪЮЗЪТ) между тях са продуктите от труда,  оценени според съдържащия се в тях труд. Затова всички собствености са ЧАСТ-ни, а формата (името) им, зависи от границите, с които се отделят от цялото. Най-нисшата, най-елементарната собственост, изискваща най-малко усилия и средства е "индивидуалната". От нея се изграждат по-големите събирателни, обобществени (съюзени) собствености. Те всички са само териториален и/или юридически израз, изказ, име, етикет, ФОРМА на някаква организирана съвкупност, ЧАСТ(но) от цялото СЪДЪРЖАНИЕ: ТРУДОВО-ЙЕРАРХИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ!


Частната собственост (ЧС) е само абстракция (мислена, временна откъснатост), елемент, форма от цялата собственост (отечеството), но практически е свързана
, работи с всички елементи в единство. Ако не е свързана с цялото и няма нищо общо с него, такава собственост вече не е ЧАСТ от цялото и не е ЧАСТ-на. Тя е всяка друга - откъсната, изолирана, независима, лична и т.н., но не и ЧАСТ-на на обществото. Т.е. ЧС съществува само в главите на хората, но не и реално. Но собствениците на пари и имоти материализират тази илюзия чрез своите марионетки (политиците) - кодифицират я в удобни само за тях измислени юридически закони, които нямт нищо общо с природните (божествените) закони


   
Ако прищипем вена на ръката, тя посинява, подува се, страда от излишък на кръв (блага). Ако скъсаме артерия, ръката пак страда от недостиг на кръв (блага). И частното (ръката), и цялото (тялото) страдат и от недостиг, и от излишък, т.е. при всяка НЕНОРМАЛНА ОБМЯНА, ВРЪЗКА, СЪЮЗ между тях. Планетарното общество е в същия абсурд: за едни - недостиг до припадък, за други - излишък до спукване. НЕНОРМАЛНА ОБМЯНА НА ЦЕННОСТИ,

 

НЕНОРМАЛНА ОБМЯНА НА ТРУД !

 

Последствията - 30% безработни по Земята; 1 милиард и 400 милиона - в абсолютна бедност и недохранване; 40 000 умиращи от глад всеки ден, половината от които деца; 12 милиона деца умират годишно от глад; болести, войни, престъпност, наркомания, разврат, бюрокрация, природни и промишлени бедствия... Никой не коригира връзката между частното и общото, кодифицирана в МХПЧ като ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ! Когато те са в хармония, границите мужду собственостите ще изгубят ролята си. Ще се получи единно, съюзено, обобществено, съзнателно Човечество с нормална циркулация на трудови ценности в "артериите и вените" си. Когато отношенията между тялото и ръката са нормални, не мислим за граници между тях и чия собственост са. Така проблемите между всички хора и общности ще бъдат разрешени в ДИАЛЕКТИЧЕСКО ЕДИНСТВО - хем има собственост, хем я няма!

 

Земята се е появила много преди хората, тя им е родителка-кърмилница и са малка част от Нея. Какво светотатство - да наречеш майка си "частна собственост"! Ако децата са повече от две, колко цици трябва да има майката, за да си ги разделят на собственост?!

 

Всичко на този свят принадлежи, свързано е с нещо по-голямо, по-общо, по-могъщо - със Земята, Космоса, Твореца. Собствеността е временна, ограничена абстракция, предназначена за ограничено мислене, за временно ползване на ограничен ум. Развитието на разума, съзнанието, интелекта и обединението между хората не може да спрат и да се ограничат в собственост. Нима делото на Левски, Христос и на всички Учители на Човечеството ще ограничим в собственост или в пари...

 

Ако парите и собствеността са критерий за личност, излиза, че Левски и Христос са най-големите и отрепки!


"Собствеността - мотивация за труд." Ако бълхите разделят на парцели кучето, което хапят, ще се получи парцелирано свещено и неприкосновено куче. Но те "обработват" кучето колективно, а човеците като говеда пред ясла се ритат и хапят. Нима Антарктида ще разделим на частни парцели, на Луната ще има "Луно-разделяне" с бодлива тел, а извън Слънчевата система - звездо- и галактико-разделяне, ще купуваме планети, звезди и галактики с $-и и като каубои ще избиваме местните извънземни?!

 

"ТКЗС (колективите) отчуждават хората от земята и труда, `щото ги лишава от собственост (мотивация), а общият труд ги уеднаквява и измързелява", - казват антикомунистите. А чудесата от трудов героизъм на бригадирското движение - колективно, без собственост, без заплащане - нима са сън? Освободена от собствеността, мотивацията беше всеобщото благо на бъдещите поколения, което сега управляващите приватизират (заграбват). Каква извратена ценностна система - "частна собственост върху героизма"!

 

"Неприкосновена" собственост означава - никой няма право да пита с труд или без труд си я придобил. Влизайки в отношения с другите, ще получаваш колкото ти изнася, а те нямат право да възразяват. "Свещена" е за страхопочит, звучи религиозно, възвишено; по Ботев - "бой се от Бога, почитай царя" (собствеността) - без да мислиш...

 

Държавната собственост била социализъм (мръсна дума). С тая "логика" трябва да обявим Наполеон и Бисмарк за основатели на социализма, понеже първи основават държавна собственост. Дефиниция за социализъм в "Манифест на комунистическата партия" (Маркс, Енгелс, стр.50): "превръщането на държавата в просто управление на производството." A управлението става единствено чрез ТРУДА! Виж МХПЧ!

 

ТКЗС и промишлените колективи бяха супер ефективни в производителност, в не лошо качество на стоки, и в личности, които възпитаваха. Имахме II-ри ръст на производство след Япония според ООН за 72г. въпреки ембаргото КОКОМ за нови технологии. Взаимопомощта, съзнанието, съревнованието, трудовото единство (подобно лозовите пръчки в снопа на хан Кубрат) бяха мощно изобличително средство срещу разрушителното частно-собственическо присвояване на чужд труд. Сега тикат в зяпналата от стъписване уста на електората "свещен и неприкосновен" биберон-залъгалка (частна собственост), а едрият лапач му казва браво и плещи патриотични речи в парламента. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ (чужд труд),  това е съкровената, свещена и неприкосновена мисъл на едрите собственици.

 

ТКЗС и предприятията изнемогваха в 80-те - върхушката проспа НОВАТА ТЕХНОЛОГИЧНО-ИНФОРМАЦИОННА РЕВОЛЮЦИЯ (компютрите) и от там ПРОМЯНАТА В ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ (човек-машина-производителна сила-ТРУД)! Те изискваха ПРЕизчисляване на норми, цени, заплати, квалификации, планиране, йерархия, т.е. НОВА икономическа наука. Вместо нея ни натрапиха цено- и заплато-образуване, стимулиране и разпределение за наши-ваши "на око" - бяха взривени обективните, пропорционалните, нормалните икономически (ТРУДОВИ) отношения както между отделните производители, така и между сдруженията, т.е. още през 70-те реставрираха капитализма (държавния), т.е. необективните икономически отношения. А сега -

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ !

Векторите нагоре (+) са материалното развитие (на собствеността, на потреблението), а векторът надолу - духовното развитие (-); свързването, ЕДИНСТВОТО е чрез труда (енергия изобщо) с други "клони" (отрасли, собствености, субекти) от общественото дърво. Когато обществено необходимият труд, т.е. духовното развитие (-) (осъзнаването на причино-следствените връзки надолу) изчезва и накрая пресича зоната на единство, собственостите се разпадат...

 

Когато съзнанието изпусне тялото (преяждане, препиване, прелюбодейство), то не работи добре, разболява се. Тогава Аз-ът си взема наемник (доктор), който "обработва" тялото с хапчета, операции, масажи... Поради калпаво стопанисване наемникът-доктор взема пълен контрол върху тялото на пациента. Накрая тялото се разпада и идват нови "собственици" - бурени, червеи, бактерии и други РАЗЛОЖИТЕЛИ. Когато собствениците, задръстени от излишества, не могат да стопанисват сами, наемат "доктори" - роби, ратаи, наемници, които поемат управлението на собствеността им. Това са социалните революции със смяната на собствеността. Когато имането не съответства на моженето!

 

ТРУДЪТ е ЕТАЛОН за ЧОВЕЩИНА, защото трудът създава човека и човекът - труда. От всички животни само човекът се труди СЪЗНАТЕЛНО. Не е нормално ЕТАЛОНЪТ-ТРУД,  както еталоните за метър, килограм, минута, да се променя за часове, както е сега в цял свят. Ето я фундаменталната причина за инфлацията (извратените човешки отношения), за всички социални и екологични катаклизми: Човешките отношения са лишени от МЕРНА СИСТЕМА, нейният ЕТАЛОН (ТРУДЪТ) липсва! Цено- и заплато-образуването според търсене и предлагане ("пазарната икономика") e идеологическа завеса, заличаваща фактора труд в съзнанието и ценностната система; перачница на мръсни пари, наречена приватизация.

 

Земята няма стойност без вложен в нея труд, затова пазарът на земята означава пазар на човеци, пазар на роби, които сутрин ще струват едно, а вечер - друго, а ако не бъдат купени - и човекът, и земята нищо не струват!

 

МХПЧ (член 7) казва: никой няма право да печели без труд - който не работи, няма да яде! Сега в цял свят е обратно: печалби от връзки, собственост, пари, власт, далавери. Не трудови (човешки отношения), а парично-собственически (капиталистически) отношения. Затова член 6 и 9 от МХПЧ за 95% от човечеството са илюзия: ..."правото на ТРУД, което включва правото на всеки човек да има възможност да изкарва прехраната си чрез ТРУД, СВОБОДНО ИЗБИРАН ИЛИ ПРИЕТ, ... мерки за защита на това право." ..."непрекъснато икономическо, социално и културно развитие, ПЪЛНА И ПРОДУКТИВНА ЗАЕТОСТ"..."правото на всяко лице на СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ"... Причината за разложението на Цивилизацията е игнорирането на МХПЧ, никой няма намерение да я прилага! Следователно

 

ООН, държавните глави и правителствата са
н
елегитимни?!

 

Частната собственост ще бъде преодоляна не посредством груба национализация. По времето на Т. Живков тя имаше скромни резултати. Със закон ще забраним правото на наследяване на предприятия, които могат да експлоатират чужд труд. Това вече е станало в САЩ - наследниците на Хенри Форд вече не са собственици на автомобилната фирма "Форд". Тя е колективна собственост с избираем борд на директорите с избираем негов председател, макар че акциите на работниците са под 50%, което не им дава право на управление. Привилегиите остават, но те доведоха до фалит тази фирма, което принуди "Форд" да избере нов директор - Ли Якока, който нямаше нищо общо със собствеността на фирмата. Т.е.

САЩ несъзнателно вървят към социализъм ...
11111

Законът за земята и собствеността в свещените писания:

 А истината за този космос трябва да се търси
в старите свещени книги!
(баба Ванга)
Който търси - намира. (Христос)ISBN  0-89213-093-8

Бхагавад Гита


Стр.116: В ума на тези, които са силно привързани към сетивната наслада и МАТЕРИАЛНОТО БОГАТСТВО и са обезпокоени от такива неща, не може да има твърда решителност за предано служене на Върховния Господ. Богатството (собствеността) е пречка за служене на Върховната Истина.


Стр.141: Личност, ...която е отхвърлила ВСЯКО ЧУВСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ и е освободена от лъжливо его - единствено тя може да постигне истински мир. Само общество, преодоляло проблема собственост, може да постигне мир.


Стр.152: Без работа човек не може да поддържа дори и физическото си тяло.
Не собствеността, а Трудът е основна мотивация за живот, а безработицата е бавна смърт!

 

Стр.164: следователно без да се привързва към плодовете от дейността си (собствеността - ред.), човек трябва да действа (да се труди), за да изпълни дълга си, защото като работи без привързаност (собственост) ще постигне Върховния. Мъдрост и щастие постигат преодолелите собствеността.


Стр.175: Затова, о, Арджуна, като посвещаваш всичките си дела на Mен,... без желание за изгода (печалба), БЕЗ ПРЕТЕНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ,... сражавай се! Ще имаш успех, ако нямаш претенции за собственост.


Стр.219: Човек с такова разбиране действа, като контролира съвършено ума си, КАТО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВО ЧУВСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ,... и работи само за жизнено необходимото. Така той не е под влияние на греховни реакции.


Стр.247: човек, който нито мрази, нито желае плодовете от делата си (собственост, печалба),... лесно превъзмогва материалните окови и постига пълно освобождение. Свободата е право пропорционална на липсата на собственост и печалба.


Стр.282: Една личност е по-напреднала, ако... е освободена от желания и чувство за собственост.


Стр.551: Човек,... който не се мисли за собственик,... Ми е много скъп. Космическите закони (Бог) го закрилят и успява.


Стр.540: Личности, ангажирани с благополучието на другите, накрая достигат Мен. Истината не е в собствеността, а в колективизма, сътрудничеството.


Стр.667: Демоничната личност мисли: Днес притежавам голямо богатство (собственост) и ще спечеля според плана още. Демонични, нещастни са едрите собственици.


Стр.708: О, Арджуна, когато някой изпълнява дълга си единствено защото той трябва да бъде извършен, и се отказва от... всяка привързаност към резултата (печалба, собственост), неговото отречение е в гуната на доброто.


Стр.719: работник, който е привързан към работата и плодовете й (печалба, собственост), ...е в гуната на страстта. В обятията на порока.


Стр.735: Този, който се пречиства с разума си и контролира ума си с решителност,... свободен от привързаност (собственост), контролира тялото, ума и способността си да говори (политиците са безконтролни дърдорковци),... свободен от... приемане на материални неща (печалби и собственост); свободен от фалшиво чувство за собственост и е умиротворен - такъв човек със сигурност се е издигнал до позицията на себереализацията. T.e. личности като Христос, Левски...


Стр.736: Човек, който е така ... установен (в развитието си)... Той никога не скърби, нито желае да притежава нещо.

1111


От Светия Синод на Българската православна църква - 1992

ХУМАНИЗМЪТ НА НОВАТА ЕПОХА
Христос е една от първите личности, образец на бъдещия комунистически човек

"За едно ОБЩество от стокопроизводители, които се намират в такова всеОБЩо ОБЩествено производствено отношение,... за такова ОБЩество най-подходящата религиозна форма е ХРИСИТИЯНСТВОТО..." (Карл Маркс,"Капиталът" стр.90)


ПОЯСНЕНИЕ: думата комунизъм произлиза от латинското
COMMUNis, което означава ОБЩ, ВСЕОБЩ, с корен COMMUN, от което - КОМУНикация (СВЪРЗКА, СЪЮЗ, ЕДИНСТВО)...
Н
яма нормален човек, който е против реализацията на тези понятия, а те са
главна характерна черта на
КОМУНизма?!

Битие, 1:28: И благослови ги Бог като им рече: пълнете земята и обладайте я. Т.е. овладейте, облагородете земята с труд. Това не означава собственост, а трудови взаимоотношения, стопанисване. Никъде Библията не казва: земята е ваша.


26:12: И засея Исаак в оная земя и събра ечемик... стократно./ И стана тоя човек велик,.../ Той придоби стада дребен и едър добитък и много работни нивя, и филистимци взеха да му завиждат./ И Авимелех рече на Исаака: иди си от нас, защото си много по-силен от нас. За да има и да бъде велик, човек трябва да се труди. Богатство, даже придобито с труд, ако не е споделено, води катаклизми. Новата производителност на труда, ако не е споделена, води войни. Студената война и КОКОМ отрязаха новите технологии от Запада към Изтока. Диспропорциите от това водят днес нарастващи бедност, престъпност и атентати.


30:38-43: (добитъкът) като дохождаше да пие, зачеваше при прътите./ И държеше стадото си отделно, не го смесваше с Лавановия добитък./ Колчем якият добитък зачеваше, Яков туряше прътите.../ А когато зачеваше слабият добитък, тогава не туряше./ Слабият - за Лавана, а якият - за Якова./ И разбогатя тоя човек много, твърде много. Пример за изкуствен подбор (нова производителност), причина за диспропорции при един и същи труд. В резултат - конфликти. За да ги няма, Яков трябвало да сподели откритието си с Лаван. И Западът не сподели своите технологии с Изтока, затова имаше лагери, берлински стени, желязна завеса, горещи и студени войни, и въобще - международни граници.


36:7: имотът им беше толкова голям, че не можеха да живеят заедно и земята... ги не побираше поради многото им стада. Не колективизмът, а раздуването на част от собствеността е причина за конфликти.


47:14-21: Йосиф събра всичкото сребро ...за хляб./ Йосиф: Докарвайте добитъка си и ще ви давам хляб срещу добитъка ви. /Йосиф им доставяше хляб ...срещу всичкия им добитък./ ... Нищо вече не ни остана..., освен телата и земите ни./ Купи нас и земите ни срещу жито и ще бъдем със земите си роби на фараона, а ти ни дай семе, за да останем живи и да не умрем, та и земята ни да не запустее./ Тогава Йосиф прекупи цялата египетска земя за фараона, тъй като всички египтяни продадоха нивите си, тъй като глада ги притискаше. И земята стана имот на фараона./ И придоби той народа от единия край на Египет до другия. Tук Йосиф играе роля на дилър в банката на фараона. И не тяхната злоба налага робството, а неосъзнатите трудово-разменни отношения. Така чрез МВФ и Свет.Банка ще купят земите ни и нас - "дълг срещу собственост" (заробване).

Изход, 20:17: Не кради!


20:17: Не пожелавай (дори на ум) дома на ближния си ... нито нивата му. Не придобивай средства за живот от други хора завинаги. Пазарът на земята е забранен, а средствата за производство не може да се наследяват. Боравенето с пари за прехвърляне на собственост не е покупко-продажба, а вид наем, аренда, залог - всяко владение е временно:

 

Левит, 25:23: Земята не бива да се продава завинаги, защото земята е Моя; вие сте ми пришелци и преселници. Не е възможно земята да е собственост на човек, тя е собственост на тоз, който я е създал - Бог.

 

Следват процедури:

25:24-28: по цялата земя на вашето владение (не собственост) допущайте (в краен случай) да се откупува земята: Ако брат ти осиромашее и продаде владението си (не собственост), да дойде близкият му роднина и да откупи продаденото от брат му./ А ако няма свой, който да му го откупи, той сам да се замогне и намери колкото трябва за откупа,/ ...и отново да поеме владението си (не собственост).
 

26:14: Ако Ме не послушате и не изпълнявате всичките тия заповеди (26:33,34), ще ви разпилея между народите./ когато бъдете в земята на вашите врагове, земята ви ще си почива. Евреите са разпилени по света - и сега не изпълняват космическия закон за земята. Причината за нашата емиграция е същата!

 

27:20-24: Ако ...той не откупи нивата си и нивата бъде продадена на друг човек, тя не може вече да се откупи:/ тая нива, след като бъде освободена през юбилейната година (50-ата), да бъде светиня господня. Остава за свещеника или за общината. А това е
        НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !

 

Второзаконие, 5:21: ...не пожелавай дома на ближния си, нито нивата му. Повторено от Изход. Явно е много важно.


5:31: земя, която ви давам за владение. Не собственост. Владея означава способност за управление, обработване, стопанисване. "Владея английски език", но не съм собственик на английския език. "Владея инструмент (пиано, цигулка)", но не е задължително да съм собственик на инструмента. "Учителят, артистът владеят аудиторията", но не са собственици на аудиторията.


15:1,2: В седмата година опрощавай, / ...всеки, който е дал заем на ближния си, да опрости дълга и да го не дири от ближния си. Световни лихвари като МВФ, наопаки, живеят десетилетия на гърба на третия свят и източно-европейските страни. И нашите банки присвояват имоти и огромни суми от дългове и фантастични лихви. Това е начало на всяка престъпност - узаконената кражба! Какво светотатство над Божествените закони!


15:12,18: шест години да ти бъде роб, а на седмата го пусни на свобода;/ ...понеже той ти е изработил през шестте години двойно повече, отколкото платен наемник.
Тук Библията е социалистическа - изисква отчет на работно време и производителност.


Исая, 55:10: дъждът ...напоява земята ...за да дава семе ономува, който сее, и ономува, който яде. Земята дава чрез земеделеца на всички, които ядат. Т.е. земята е на всички, които ядат, т.е. тя е обществена собственост.


6:10: Да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на Земята. Трябва единство (изоморфизъм) между космически и земни, природни и обществени закони. Сега обществените са във война с Бог.

 

Лука, 6:24: горкò вам, богати, защото си получавате утехата! Печалбите вещаят беди, ако не са споделени.
6:38: Давайте и ще ви се даде ...с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
Както "за равен труд - равна заплата" от МХПЧ, основно за човешко общество. Този стих е против пазарното ценообразуване, при което няма мярка. "Давайте", a не "продавайте", т.е. пазарът на земята е недопустим. Това е размяна на ценности според съзнанието, т.е. комунизъм. За да бъде обществото човешко, трябват съзнание, мярка, мерене, норма (съзнателно измерими ценности) с МЕРНА СИСТЕМА, а не "пазарна икономика". Мерната система след 9.IX.`44г. бе с параметри: работно време, производителност, квалификация (както МХПЧ). Първият икономически закон след 9-ти бе "Закон за ценообразуването (според труда)". Затова в началото социализмът се разви бурно и загина поради унищожена мерна система. Как се управлява система (общество) без параметри? Невежеството може ли да упралява?

 

8:17: няма нищо тайно, което да не стане явно; нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе на яве. Изискване за ясни и открити, трудови (човешки) отношения, невъзможно без мерене и мерна система. Банкови, търговски и др. ТАЙНИ; собственост, пазарно цено- и заплато-образуване се отричат, защото скриват, мистифицират, барикадират нетрудовите доходи, което води хаос в разменните (трудови) отношения с невинни

човешки и природни жертви.

 

11:17: всяко царство, разделено на части една против друга, запустява; дом, разделен на части една против друга, пропада. А политиците наопак - папагалстват за РАЗДЕЛЕНИЕ на власти, РАЗДЕЛЯНЕ на партии (секти, класи), РАЗДЕЛЯНЕ на собственост, РАЗЕЛЯНЕ на държави, земеРАЗДЕЛЯНЕ... Христос предупреди:

 

11:46: на вас, законници (законодатели, политици, властници),  горкò, за дето товарите човеците с мъчни за носене бремена, а сами и с пръст не допирате товарите. Политиците все "работят" (дърдорят) уж в името на човеците, но в резултат: нетрудови тайни доходи = престъпност + оправдания.


12:15: пазете се от користолюбие, защото животът на човека не е да преумножава имотите си.

 

12:20,21: ще ти поискат душата.../ тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога. Собствеността е пагубна за душата. Думата "богатство" е с корен "БОГ", т. е. БОГатство e събрани, ОСЪЗНАТИ природо-обществени и космически закони. Т.е. БОГатството е нинтелект, съзнание, а не собственост!


14:33: всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не може да бъде Мой ученик. За да достигнеш върховни истини, любов и щастие (Христос), трябва да се отречеш (да преодолееш) всяка собственост.


17:1: не е възможно да не дойдат съблазни, ала горкò ономува, чрез когото дохождат. Горкò на политиците, чрез които дохождат съблазните на пазар, собственост, приватизация, реституция и други дивотии. НО!:

 

18:24,25: Колко мъчно ще влязат в царството Божие ония, които имат богатство!/ Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежли богат да влезе в царството Божие. Политиците не щат царство Божие, те си имат собственост и пари.


18:22: Иисус му каза: ...всичко що имаш, продай и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето, па доди и върви след мене. Т.е. най-ценното богатство е да работиш за любовта и щастието на другите, а не собствеността.
Както в МХПЧ  за йерархията  според труда и квалификацията:


22:27: Кой е по-голям: който седи на трапезата, или който слугува? ...Пък аз съм среди вас като прислужник. Христос е трудов човек, а не собственик, лапач, властник. Йерархията е единствено според труд и квалификация, а не от имането, както е сега навсякъде по света. Христос е за социалистическо ПЛАНИРАНЕ:

 

14:28: ...кой от вас, ...кога иска да съгради кула, не седне първом да пресметне разноските? Политиците не признават нито невежеството си, нито зулумите си. Вместо логика (наука), те сипят тонове приказки, призиви, митинги, жестове, емоции, слюнки и ...музика:

 

16:14,15: Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се подсмиваха. Той (Христос) им рече: вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца.
1111
 


ISBN  954-90250-1-2

Коранът

Стр.20:124: Аллах към Ибрахим: Аз ще те направя предводител на хората. Той попита: И моето потомство ли? Той отговори: Моята дума не се простира върху неправедните. Комментар (>) Правото на наследяване на власт и на собственост, която експлоатира чужд труд, е забранено - способностите не винаги се предават по наследство.


Страници 43:255, 50:284, 65:109, 67:129, 99:126, 100:131,132, 105:170, 115:40, 130:12,13, 206:116, 217:66,68, 236:123, 273:52, 276:77: ...на Него (> Аллах) принадлежи това (> всичко), което е в Небесата и на Земята. > Земята, природните ресурси и средствата за производство са собственост на Бога (Аллах), т.е. никой не може да е собственик.

 

Стр.313:6: На него принадлежи всичко това, което е на Небесата и което е на Земята, което е между тях и това, което е под Земята. > Никой няма право на собственост върху животински, човешки, природни ресурси.


Стр.74:180: На Аллах принадлежи наследството над Небесата и Земята. > Средствата за производство не може да се наследяват.


Стр.78:2: не подяждайте тяхната собственост (> не я разделяйте), като я присъединявате към собственото ви имушество (> чрез пазар, реституция, приватизация), защото това е голям грях!


Стр.104:161: затова, че те вземаха лихва, макар че това им беше зебранено, и подяждаха несправедливо имането на хората, Ние подготвихме за неверните измежду тях болезнено мъчение. > Лихвата е забранена, защото подяжда труда на хората, овеществен в тахната собственост. Т.е. всички банкери и цялата капиталистическа система са за ада.


Стр.137:70: Това са тези, които са погубени от това, което са придобили. За тях е определена напитка от вряща вода и мъчително наказание, защото са неверници. >
Всеки придобит доход, ако не е за благото на другите, е престъпление.


Стр.181:28: вашето имане (> собственост, пари) и вашите деца (> секс) са само изпитание за вас. > Те са тест за човещина.


Стр.197:55: Нека да не те удивлява нито тяхното имане, нито децата им, защото Аллах иска да ги накаже...


Стр.200:76,77: Когато Той ги дари със своята голяма щедрост, те започнаха да скъперничат, отклониха се и се отвърнаха (> в развитието си). Той всели в сърцата им лицемерие. > Ламтежът за собственост е нещастно невежество, лицемерие и ограниченост.


Стр.215:52: Вие ще бъдете наказани за това, което сте придобили. > Собствеността е наказание.


Стр.216:58: Нека се радват на благоволението на Аллах и Неговата милост. Това е по-добро от онова, което те събират и трупат.


Стр.232:85: Съблюдавайте точно мерките и теглилките, не причинявайте на хората загуба на имущество, не злодействайте и не разпространявайте размирици по Земята. > Това е Социализъм - не пазарно (хаотично) цено- и заплато-образуване, а ТРУДОВИ (с точни мярки и теглилки, човешки, т.е. осъзнати, кристално ясни) отношения както при МХПЧ. Сега (пазарна икономика) няма ни мерки, ни теглилки на труда. Затова има размирици по Земята.


Стр.252:18: тези, които не Го следват, дори да притежават всичко, което е на Земята и още толкова, и да го пожертват, за да се откупят, са направили погрешна сметка.


Стр.262:51: Аллах ще въздаде на всяка душа според нейните дела. > Това е Социализъм (разпределение според труда).


Стр.533:24: Негови са (на Бога) всички кораби, които се носят по моретата. > Средствата за производство не могат да са частна собственост. А политиците откачат (приватизация, собственост, реституция) и всички проблеми растат. А държат народа в невежество, за да не търси правата си; нарушават религиозните (Божествени, природообществени) закони за мярката и меренето, преоткрити от Маркс и МХПЧ. Уж се развиваме, а прогресиращи нещастия, трагедии, разложение.


Стр.570:15-18: това е Адският огън, който повлича тези ...които са събирали и трупали имане (
> в банки, собственост, власт).


Стр.595:19,20,25: Настойчиво изяждате оставеното наследство [
> чрез земеразделяне, реституция, приватизация на собственост (труд)]. Безпределно обичате богатството. В този ден никой не може да наказва, както наказва Аллах.


Стр.602:1,2,3: Вас ви увлича страстта към умножаване на богатството, дорде не навестите гробовете, но не така ще разберете.


Стр.603:1,2,3,4: Горко на всеки клеветник и хулител, който е натрупал богатство и го брои неперекъснато! Той мисли, че неговото богатство ще го направи безсмъртен. Но не! Той ще бъде низвергнат...
1111

 От 
"Al-Manar"
/ Charity Fondation / Sofia, Bulgaria, 1994

Аш Шари`a
тълкувания и приложения на мюсюлманските религиозни закони

 

Стр.30: Мюсюлманинът ...да може да се развива в съответствие с възможностите си и да заема високоотговорни постове на ново място, без значение на неговия произход или принадлежност към дадено племе или класа. Комментар (>) Безкласово общество, йерархия според способностите както при МХПЧ  и при Маркс.


Стр.38: Хората не могат да бъдат благородни и знатни заради името си или богатство си. > Това никъде в "цивилизования" свят не се спазва. Навсякъде властта заемат най-богати, но посредствени духовно (научно) собственици, манипулиращи общественото мнение с колосални финанси.


Стр.50: ...със закон не е позволено фиксиране и определяне на привилегии и различия, които дават възможност определени семейства, династии или класи да монополизират дадени средства за препитание. > Средствата за производство и природните богатства не могат да са частна собственост.

 

Стр. 51: Сдобиването с необходими за човека блага е резултат от неговите способности (> квалификация) и усилия (> труд - сякаш е копие на МХПЧ и на Маркс)... Собствениците на подобни (> природни) блага са длъжни да спазват две неща: или те самите да ги ползват, или да ги разделят с други. На базата на този принцип ислямският закон не позволява никому да остави земята си повече от три години, без да я обработва или използва за строеж, или други стопански цели. След изтичането на тригодишния срок такъв парцел се категоризира като "пустеещ" и ако някой друг се възползва от тази земя и я "съживи", собственикът няма право да изправи този човек пред съда. Нещо повече, при такива ситуации ислямското правителство има пълното право да избере нов собственик, комуто да предаде във владение поземления участък. > Собствеността върху земя е забранена!


Стр. 54: Ислямът иска да премахне привилегиите и различията, които обезпечават и гарантират на определени семейства или класи наследствено благополучие. Те го защитават с изкуствената преграда на законите (> от разни парламенти). ...социално-икономическа система според способностите... състезаващите се да се уважават взаимно, да си съчувстват и помагат. ...идеята за сътрудничество и взаимно допълване между хората спомогне всеки по-издигнат и развит индивид да бъде опора за своя изоставащ брат. > Ислямът отрича конкуренцията (надпреварата с различна въоръженост) и утвърждава социалистическото съревнование (споделени технологии и наука). A сега за изоставащите - фалит или приватизация, т. е. стопаните заедно с производителните им сили стават собственост (роби) на някой собственик (крадец).


Стр.57: Когато човек попадне на изпратено от Бога благо и с труд и усърдие го усъвършенства, и го прави годно за употреба, той става негов собственик (> стопанин). Например, никой не притежава правото на собственост над пустеещи земи, но ако някой човек вложи труд в даден земен участък, рекултивира го и го превърне в плодороден и годен за използване район, отделянето на този човек от тази земя не е позволено. Според Исляма всички права за собственост са се появили по този начин.


1111

«Капиталът»
(Карл Маркс)
началото на осъзнатите човешки отношения
чрез размяна на енергия между хората, овеществена в стоките.
Характерни слова от "Капиталът" и неговия
АНАЛИЗ от Ленин:

 

Стр.89: РАБОТНОТО ВРЕМЕ би играло двойна роля. Неговото обществено планомерно разпределение регулира правилното отношение между различните трудови функции и различните потребности. От друга страна работното време служи същевременно като МЯРКА на индивидуалното участие на производителя в общия труд, а значи като МЯРКА на онази част от общия продукт, която остава за индивидуално потребление. Обществените отношения на хората към техния ТРУД и към продуктите на техния ТРУД тук остават ПРОЗРАЧНО ЯСНИ както в производството, тъй и в разпределението... за такова общество най-подходяща религиозна форма е християнството...

 

условията на практическия делничен живот всеки ден ще се изразяват в ПРОЗРАЧНО-РАЗУМНИ ОТНОШЕНИЯ на хората помежду им и към Природата. Образът на обществения процес на живота, т.е. на материалния процес на производството, ще снеме своето МИСТИЧНО МЪГЛЯВО БУЛО, само когато стане продукт на свободно обединили се хора и ще се намира под техния СЪЗНАТЕЛЕН, ПЛАНОМЕРЕН КОНТРОЛ. Комментар (>) Такова общество се нарича КОМУНИЗЪМ. Политиците воюват с всички средства против него, защото то ги оценява според труда и способностите им, чиято стойност ще ги лиши от колосалните им привилегии.

 

Маркс, Енгелс, том16 (65г.), стр.130: Стойността на стоките е право пропорционелна на количеството работно време, изразходвано за тяхното произвеждане, и обратно пропорционална на производителната сила на изразходвания труд... Сама по себе си цената не е нищо друго освен паричен израз на стойността.

 

...винаги да се прави РАЗЛИКА между материалния преврат в икономическите условия на производство, който може ...да се установи С ТОЧНОСТТА НА ПРИРОДНИТЕ (ТОЧНИТЕ) НАУКИ и между ...идеологическите форми, в които хората осъзнават този конфликт и го разрешават с борба. ("Капиталът", том 13, стр.8,9) >

 

> Основната трагедия на Цивилизацията: "Пазарната икономика" (капитализъм) определя цените и заплатите хазартно (лъжливо), те не изразяват стойността, която никой не разбира и не мери. Т.е. трудът (човекът) нямат стойност, те са вън от обществото. Те са нищо. Затова има милиарди жертви от революции, преврати, атентати, корупция.

 
 

> Сега никой политик не прави разлика между ЦЕНА и СТОЙНОСТ (х), а работното време (ТРУД - а) и производителната сила на труда (b) са извън съзнанието. Според уравнението при колосалните производителни сили на Земята цените трябва да клонят към нула, но става обратното: колосална световна
ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ

 

ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ НА "КАПИТАЛЪТ"
 

 

БОГАТСТВОТО на НАРОДИТЕ
Адам Смит (1722-1790)

Стр.33: Повечето хора разбират по-добре какво означавa количеството от дадена стока, отколкото количество труд. Първото е понятен и осезаем предмет, а второто - абстрактно понятие, което, макар и да може да бъде достатъчнo обяснено, съвсем не е толкова просто и очевидно.


Стр.38: трудът е единствената универсална, а така също единствената точна мярка на стойността, или единственото мерило, с което можем да сравняваме стойността на различни стоки винаги и навсякъде.
 

 

 ЗА ПРИНЦИПИТЕ
НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И
ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНE

Дейвид Рикардо (1772-1823)

 

Стр.44: Стойността на стоките се влияе не само от непосредствено приложения труд, но и също така от труда, вложен в оръдията, инструментите и сградите, с които се подпомага този труд.


Стр.45: разменната стойност на произведените стоки е пропорционална на труда, употребен за тяхното производство; не само за непосредственото им производство, но и за изготвянето на всички оръдия и машини, нужни за осъществяването на специфичния труд, с който те (стоките) се произвеждат.
 

 

Джеймс Тобин
(Нобелов лауреат - Икономика)

сп."Спектър"(САЩ), бр.72,1991: Международната търговия е ТРАГИЧЕСКИ и ДЪЛБОКО нарушена през последното десетилетие. Надеждата ми е, че толкова много хора в Съединените щати, които преди това са били на страната на свободната търговия, са променили своето становище... Ние трябва да се опитаме да елиминираме мАкроикономическите източници на неравновесие в международната търговия, които пораждат тези протекционистични движения, защото предлаганите от тях решения са ПОГРЕШНИ... Днешното увлечение по "управляема търговия" е ПОГРЕШЕН ПЪТ. "Управляема търговия" е лозунг на протекционизма.


> Всички учения (науки) по света са хуманни и близки по смисъл и цели, но с различни "езици" според епоха и географско положение. Институциите, които ги обсебват, ги изопачават, не ги прилагат и ги превръщат в безсъзнателни догми (религии). Това води конфликти между хората и народите, инспирирани не от редовите последователи, а от извратените от власт и собственост "лидери". Законите за устойчиво (хармонично) развитие на общество и човек са от стотици хилядолетия, но не са приложени (не са осъзнати). Поради взаимното проникване на културите и тяхното ускорение от научно-техническия прогрес не само отделни нации, но и

 

ЦЯЛАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е ЗАПЛАШЕНА ОТ ГИБЕЛ!

 

За това учени алармират отдавна, но политиците не искат (не могат) да ги разберат. На високо равнище след "Рио-92" те срамежливо признаха твърденията на учените, но пак без полза. Защото колосалната промяна изисква колосални наука и учени, с които политиците нямат нищо общо (нямат ДУХ). Те са узурпирали властта на учените [учителите-водачи, които са преките посредници между БОГА (неговите закони) и обществото] и са откъснали народа от тях. Затова МЕМОРАНДУМЪТ от "Рио-92" на 60 нобелови лауреати и над 1000 топ-учени за смяна на световната икономика (за СПАСЕНИЕ на ЧОВЕЧЕСТВОТО) не само няма резултат, но и никой народ не е чувал за него. И продължава абсурдът "пазарна икономика" (приватизация, реституция, собственост), отдалечен на светлинни години от истината за живота, наречена ЧОВЕШКИ ТРУД! Подписалият меморандума, нобелистът за икономика (1973), съветникът на Рузвелт, американецът от руски произход, марксистът

 

Василий Леонтиев
казва, че парите и собствеността трябва да са последна грижа след натурите (труда и работното време), но "модерните" икономисти повтарят като папагали: пари, борси, банки, собственост, реституция, приватизация и други дивотии. Tези "икономисти" унищожават Човешката, Природната, Космическата, Божествената логика, превръщат живота на хората в дивотия.

                "Вода гази, жаден ходи." Нима ще се одавим в океан от наука и култура?!

Дано се СПАСИМ!...

 

За да се превърнем в хармонична, устойчиво развиваща се, космическа,
ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ !...
..."Когато
се отърсва
        ЗЕМЯТА
                                    от отровната си
                                                плесен;
когато милионите
възкръсват –
                            това е песен,
                                                            да, това е песен!"

                                                             Никола Йонков Вапцаров [комунист, разстрелян от  “феновете” на  Пазарната икономика (Капитализма)]

 

Главна страница / Всички дефиниции / Съвременни Комунистически тези

Авторско право © BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът
 

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: