Главна
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

a
ДОХОД
a

     

 


Думата
доход (Д) произлиза от старобългарското дохаждам (идвам). Т.е. идват някакви постъпления, средства, пари, приходи, доходи без да се знае откъде идват. От Д няма никаква информация нито ОТ, нито ЗА, нито ЗАЩО, нито КАК, нито КАКВО, нито ЧИЕ, нито КЪДЕ идва. Противно на ЗА-платата Д е мистификация, прикриваща вакуума в главите и плоско-несвързаното мислене на политиците, нетрудовите вземания, ненормалната йерархия, хуманната ТАЙНА на ВЛОГА в банки, застраховки и др. Политиците все честност пледират, все за откритост се застъпват, все за правда се борят, а на практика ти дръпнат пердето пазарна икономика, мистификацията Д, залъгалката тайна на влога, и лъжата демокрация, а корупцията все няма край!... Eто я разликата между Д и

a
ЗАПЛАТА
a

ЗАПЛАТА (З): ЗА(работена)ПЛАТА, ЗА(работено)ПЛАЩАНЕ, ЗА-ПЛАЩАНЕ, ЗА-ПЛАТА. Т.е. плащане ЗА обществено необходимия продукт от труда. З е информация за извършен труд, за уплътнено работно време; признание за способности, за съответно място в йерархията. За да определим З, трябва да измерим труда (работно време, обем продукция, качество, квалификация). За които политиците пазят гробно мълчание. Защото не знаят какво да мерят; защото ги мързи да мерят (да осъзнават); по-изгодно е никой да не им търси сметка ОТКЪДЕ и КОЛКО ПОЛУЧАВАТ, и от това плоско-несвързано мислене е понятието доход.

a


a

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът