Главна
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

a
ПРИВАТИЗАЦИЯ
a

     

 

     

Думата Приватизация (П) произлиза от английското private (частен, отделен, единствен), участняване, въвеждане в ЧАСТ-ност, РАЗДЕЛЯНЕ на цялото на ЧАСТ(н)И собствености. С цел: максимум смукач и минимум принос към обществото, временно попълване на бюджета от нетрудови доходи (изпиране на мръсни пари), овластяване на паралиите вместо акъллиите, разпиляване на снопа на хан Кубрат... Така надписът над Народното събрание “В единението е силата” става жестока политическа подигравка. Уж ОБЕДИНЕНА Eвропа, а на практика - “РАЗДЕЛЯЙ и владей”. П е признак на разложение - КЪМ държавното предприятие се ЛЕПВА още един ЛАПАЧ, наричащ предприятието и рабoтниците му своя собственост (наследство), от което ще лапат и поколенията му без труд. Приватизаторът плаща с мръсни пари - не е възможно да ги спести от закуски или да ги изработи. Това би означавало стотици хиляди ПЪТИ по-голям труд от работника, който няма собственост. Явна фантастика. ЛЪЖА! Целта е ВРЕМЕННО да се попълни бюджета (да се залъжат бедните, да не се бунтуват)! Така ще бъде приватизирано и “предприятието” БЪЛГАРИЯ, а колективът му съкратен (емиграция). Такъв “приватизатор” се нарича ЦАР, наемниците му, (работниците му) - поданици, а формата на управление - МОНАРХИЯ! Това може да стане с повече пропаганден шум и без пари! Преведено на български, монархията означава ПРИВАТИЗАЦИЯ на България!

Народната мъдрост има точен синоним на П - КРАЖБА! Без значение дали е касова, масова, бонова - все печалба без труд (на едро или дребно). КРАЖБА - притежание и присвояване без труд и квалификация! Виж

Собственост и Религии. Западът е антихристиянски

a

a

Авторско право © BGl-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът