Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

a
ПОЛИТИКА
a

 

 


 

    Думата политика (П) произлиза от гръцкото изкуство да се управлява град (държава). Понятието е съставено от две думи: поли(с)-тико(с), полис (град) и тикос (тикам, движа, управлявам, владея). За да се управлява нещо, то трябва да се движи - движението на енергията и нейните трансформации ТРУД - СТОКИ - КУЛТУРА.
   
П е инструмент за превръщане на науката в практика и обратно. Без наука и без практика, и без тяхното превръщане една в друга П като тяхна връзка няма смисъл. Ако науката и практиката се превръщат сами, без помощта на инструмент, то П ще се изчезне като явление. Методите и средствата за това са дадени преди ~150 години от Маркс чрез науката политикономия, т.е. икономисване на политиката чрез научна икономика.
   
Политиците не могат да правят поли-тика (поли- - множественост, многостранност, всестранност +
-тика - тикане, задвижване, задействане, материализиране) - те нямат нищо общо с науката и с практиката, а всестранното интелектуално развитие за тях е като “киселото грозде” за лисицата!...

    ПОЛИТИК - одушевен инструмент за трансформиране на енергиите в необходима за цялото общество посока. По-евтино е инструментът (политик) да се замени с неодушевен (компютър). Ще бъдат освободени и насочени към науката и практиката отромни ресурси. Не е възможно един инструмент да открива закони. Затова не може и да ги гласува.

a
ЛЯВА и ДЯСНА политика

        На схемите долу ясно се вижда смотаната, ограничена, ненормална, антиприродна, антилогична политическа система, която е
        Едномерна АБСТРАКЦИЯ. Т.е. сега политиката е в каменната ера или във феодализма!

a

     Пространство БЕЗ измеренияточката. Т.е. всичко извън личността е чуждо.
Всичко е само „аз” – ядене, пиене, размножаване...
Първобитно общество...
     „
Пространство с ЕДНО измерение линия.
Т.е. има само „аз” и „той” (другият, срещуположният) – „аз и моят човек”, другите са врагове. Леви и десни политически сили и център. ... Каменна ера.
Еднолинейна връзка между партиите... ЛИПСВА  ПРОСТРАНСТВОТО !!! Т.е. живеем в безпространствен свят ???
    
Пространство с ДВЕ измерения равнина. Т.е. „аз и ние” – „аз и мафията”, другите са врагове. Лявото и дясното от повърхността е проекция в линейното мислене. Феодализъм. Всички са оградени в моята плоскост.
Плоско мислене. Плосък мозък. Плоски партии! ПАРИТЕ са ПЛОСКИ! Много-линейна, но плоска връзка между партиите...

     Пространство с ТРИ измерения НОРМАЛНО но АБСТРАКТНО пространство.
Къде тук да разположим партиите
и каква е тяхната връзка ???. . . . . . . . . . .
Никой не мисли за това нормално политическо пространство!    
Пространство с ТРИ измерения и с ПРИЧИНО
-СЛЕДСТВЕНИ връзки
с
ЙЕРАРХИЧНА система
АБСОЛЮТНО  НОРМАЛНО  ПРОСТРАНСТВО. Т.е. осъзнати междучовешки отношения и тяхната ВРЪЗКА с Природата, ВРЪЗКА с ГЛАВНИЯ МОЗЪК - с БОГ. ! ! ! ! !

       ПОДРОБНОСТИ

Авторско право © BGL-BIiz.com & Уеб дизайн & Авторът

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: