Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ - КОМУНИСТИ

 

a

ISBN  954-445-018-1

Василий Леонтиев (САЩ)

лауреат на Нобелова Награда
за икономика (1973)

Друга информация:

0  1  2  3  4  5  6  7  8
>>>

     

 


Ние наричаме "комунист" всеки, който стои на принципите на комунизма, без той да се определя като комунист. Думата е ЕТИКЕТ, която обозначава съдържанието. Едно и също съдържание може да получи различни "търговски етикети" в зависимост от комуникацията с "купувача". Затова определяме Леонтиев като комунист, много повече комунист на практика, отколкото всички, които се кичат с това велико звание.


Международен пакт за икономическите, социалните и културните права (МПИСКП) от хартата е разработен с главното участие на американеца Василий Леонтиев, нобелов лауреат за икономика (1973) от руски произход (избягал не от Сталин, а от сталиновите мижитурки…). САЩ дължат спасението си от Голямата депресия преди II-та Световна война и след нея на него, когато е бил съветник на президента Рузвелт. Възходът на “азиатските тигри” - също. Лауреат на "Почетния легион" на Франция и "Изгряващото Слънце" на Япония

 

Името на Василий Василиевич Леонтиев е легенда сред икономистите в света. (Не сред политиците, а сред онези, които РАЗВИВАТ обективната наука, наречена "политикономия".) Той развива най-важните направления на модерната икономическа теория - Анализ на междуотрасловите връзки. Творчеството му не се изчерпва с това ОТКРИТИЕ. То бе премълчавано и скривано както преди 1989, така и сега. У. Ирвинг твърди: "познанието прилича на море: който се мята и плиска НА ПОВЪРХНОСТТА, винаги шуми повече, и затова привлича повече внимание, отколкото ловецът на бисери, проникващ без излишен шум ...до самото дъно на НЕИЗСЛЕДВАНИТЕ дълбини."

 

Мисли на Леонтиев:


...пренебрежението на академичната икономическа теория към трудния, систематичен, емпиричен анализ в полза на... формално, предимно математическо теоретично упражнение…, това преместване от фактическото изследване към абстрактното разсъждение стана още по-очевидно…

Тъжна работа… Това, което икономистите демонстрираха съвсем ясно, е степента, в която тяхната професия изостава интелектуално. (Business Week, January 18, 1982, p.124) Този коментар ...твърди, че "царят е гол". (Икономическата наука става антинаучна - Ред.) Но, изглежда, никой от ...американската академична икономическа мисъл не знае това, а онези, които го знаят, се страхуват да го изрекат на висок глас.

 

…икономистите вече разполагат с ..."късчета" по-малко достъпна, по-специализирана информация от правителствената статистика. Тя обаче - събирана за административни или за делови, но не и за научни цели - се оказа твърде бедна на материал, необходим за конкретното, по-подробно разбиране на структурата и функционирането на съвременната икономическа система.

 

…напоследък се допусна влошаване качеството и обхватът на официалната статистика, което не предизвика протест от нейните потребители; масиви от конкретна, подробна информация от списания, доклади на инженерингови фирми и частни маркетингови организации са пренебрегнати. (Политиците изобщо не се интересуват от истината, а само от своята печалба - Ред.)

 

…една толкова сложна теоретична структура (обществото - Ред.) рядко е била строена върху толкова тесен и плитък фундамент. ...чистата теория не е била подсигурявана с емпирично измерване на които и да е от числовите параметри. …всички емпирични допускания, на които се базират подобни теории, аналзират качества (не количества) и затова са твърде мъгляви и общи. (стр. 47) (Съвременната буржоазна икономическа теория не стои на изчерпателни фактически доказателства, тя е политическа спекулация)

 

...вместо с основните, дълбоките причини на цената (както Маркс), те (буржоазните икономисти - Ред.) си служат с повърхностни, въображаеми концепции за търсенето и предлагането, паричните разходи и т.н.  ...те са чисто фиктивни отношения. (стр. 86)

 

За разлика от съвременната теория на цените днешният анализ на икономическия цикъл е несъмнено в дълг към Марксовата политическа теория. ...трите тома на "Капиталът" помогнаха повече от която и да било друга работа за изнасяне на целия проблем на предната линия на икономическата дискусия. (стр. 87, 88)

 

Нито аналитичните му достойнства, нито претенциите за методологическо превъзходство могат да обяснят своеобразния "рекорд" на Маркс по правилни предвиждания. Неговата сила е в реалистичното, емпиричното познаване на капиталистическата система. (стр. 95)

 

Значението на Маркс - неизчерпаем източник на преки наблюдения. Голяма част от днешното изграждане на теории е производно, "втора ръка". Ние разсъждаваме не върху производствените предприятия, работните заплати и икономическите цикли, а върху теориите на други хора. Ако човек иска да научи какво е печалба, заплата и капиталистическо предприятие (научни дефиниции -Ред.), той може да получи от трите тома на "Капиталът" по-реалистична и по-подходяща "първа ръка" информация, отколкото ...в 10 последователни издания на Годишния статистически справочник на САЩ, дузина учебници на съвременни икономически институции и дори ...в събраните съчинения на Торстен Веблен. (стр. 96)

 

Кейнс, както и Карл Маркс преди него, ...посочиха този действително много сериозен пропуск. (разделението на обществото на "работодатели" и "техни" подчинени работници, господари - роби, собственици - без собственост. Т.е. основата на капитализма -Ред.)

 

Те настояваха за смяна на ЦЯЛАТА ОСНОВА с цел да се поправи един пробит покрив. (смяна на капиталистическите (собственическите) отношения с (на първо време) социалистически (трудови) отношения - на всекиму според труда и йерархия според способностите -Ред.) (стр. 115)

a
ПРИЛОЖЕНИЕ на КОМУНИЗМА в САЩ
a

Руснаците (икономистите комунисти - Ред.) очакват този метод ("вход-изход" - Ред.) за решаването на големите им проблеми в областта на планирането.

 

Техниките "изследване на операциите", "анализ на материално-техническото снабдяване" или "наука за управлението" се използват от повечето големи американски корпорации при решаване на въпросите на производственото планиране, управлението на запасите, планирането на инвестициите и много други техни вътрешни проблеми, с които до сега се справяха, като прилагаха традиционните и твърде разточителни "волеви" (емпирични) правила. Но някои делови кръгове в САЩ гледат с нескрита тревога приложението на тези методи… (фалш и мракобесие на капитализма в САЩ и в целия Запад - Ред.)(стр. 246)

 

И досега като технически съветници по икономическа теория руснаците не са направили нещо повече от нас (САЩ).

 

Възприели съвременните аналитични и програмиращи техники за широко вътрешно приложение, от руснаците очакваме да ги предложат за износ, а търсенето (от Запада) е голямо. След като новият подход към икономическата наука възникна в САЩ, предполагаме, че по тази линия на интелектуална конкуренция бихме могли да запазим своите позиции. Но както стоят нещата, това няма да стане.

 

Научните въпроси на управлението и бизнеса се разраства бързо в САЩ. Но широките фундаментални изследвания към приложението на тези методи … са ...в пълен застой… Над 20 страни - без да броим СССР и неговите сателити - са вече пред нас в тази област.

 

("Тихоокеанските тигри", Южна Корея, Япония, Западна Европа тихомълком прилагаха на практика комунизма по Леонтиев. Ето защо Франция му присъди "Почетния легион", а Япония - "Изгряващото Слънце". Но после го забравиха и "резултатите" са на лице - Световна Рецесия. Ред.)
 

a

Възгледи на Леонтиев за комунистическа икономика:
a


Аз съм за по-детайлно изследване на икономическата ситуация и съм противник на агрегираните анализи.
Да се свежда цялата технология (икономиката - Ред.) до една единствена променлива "А" (парите - Ред.) в общественото производство Е ПРОСТО ПОДИГРАВКА! (в."168 часа", 23.март.1993, стр. 23)

 

Да допуснем, че трябва да се пресметне ефективността от производството на хляб. Пресмятаме разхода брашно, мая, сол, мляко и т.н. за един тон хляб.  По всички компоненти на рецептата. След това определяме трудовите разходи в нормочасове. Всички тези сметки са в натурални (физически) показатели (капиталистът измерва само в пари. Ред.). Много е важно да не се смята веднага в пари. Въз основа разхода на материални и трудови ресурси за конкретно изделие или обект се анализират и сравняват предполагаемите резултати в пари.


Аналогичен подход имаме за всички видове продукция без изключение - стомана, автомобили, обувки…
Всички подготвителни разходи пресмятаме не в пари. С тях отчитаме разхода по всички компоненти от рецептата за даден вид продукция. И едва след отчитането на цените и равнището на заплатите избираме най-ефективния вариант за крайна продукция. С такъв анализ текстилната промишленост бе изнесена от развитите в развиващите се страни, понеже изискваше многобройна работна ръка. А сега благодарение на новата техника тя се връща обратно. (в."Правда", 1992)

 

...в "New York Times" двама икономисти Нобелови лауреати (и двамата мои ученици) - Боб Соло и Джеймс Тобин, написаха писмо, в което се оплакваха, че новата администрация не иска да им даде водеща роля в икономическия екип. (Съвременната световна икономика въобще не следва науката, а ненормалните прищевки на монополите и политиците. Ред.)

 

Млади учени от школата на Леонтиев: Холис Ченери, Пол Кларк, Джеймс Дюзенбери, Алън Фергюсън, Ан Грос, Робърт Грос, Матилда Холцман, Уолтър Изард, Хелън Кистин. Школата на Леонтиев завършват и световно известните Л. Мозес, К. Алмон, А. Картър, К. Поленске, П. Петри и мн. др. Както и хората от екипа на Леонтиев за прогностичния (футуристичен) труд "Бъдещето на световната икономика" - доклад на комисия на ООН - Ан Картър, Питър Петри, Джоузеф Щерн, Ричард Дрост.
 

a
Други Нобелови лауреати
и големи учени на позициите на
комунизма
a


мъглата на парите е замъглила мозъците на цялото Човечество. Ще се намери ли някой, който без тяхна помощ
ще може да мобилизира трудовия потенциал и другите продуктивни ресурси, така че да удовлетвори потребностите на Човечеството?" (Джеймс Тобин, Нобелов лауреат (икономика), ученик на Леонтиев, сп. "Тhe Economist" 1965) Международната търговия е трагично и дълбоко нарушена от събитията през последното десетилетие. Надеждата ми е, че това не е необратимо или непоправимо. Обезпокоително е, че толкова много хора в САЩ, които преди това са за свободна търговия, са променили своето становище… На САЩ и други страни ще бъде трудно да запазят в бъдеще либералния търговски механизъм, който са установили и поддържат след Втората световна война. Трябва да се опитаме да елиминираме макроикономическите източници на неравновесие в международната търговия, които пораждат тези протекционистки движения (трябват мИкроикономически - раб.време, производителна сила на труда, квалификация - Ред.), защото техните решения са погрешни. (Джеймс Тобин, Нобелов лауреат (икономика), ученик на Леонтиев, сп."Спектър"(САЩ), бр.72, стр.25, 1991)

 

Днешната безработица е резултат на недалновидна "политика на пълна заетост" за последните 25 години. Трябва да осъзнаем този факт, ако не искаме мероприятия, които само ще влошат положението. Колкото по-скоро намерим изход от "рая на глупците" (политиците - Ред.), толкова по-скоро ще свършат страданията ни. (Западът страда в рецесия. Ред.) (Ф. фон Хаек, Нобелов лауреат (икономика), нобелова лекция "Безработица и парична политика, правителството като генератор на Деловия цикъл", 1974)
 

a
«LECTURES ON the THEORY of PRODUCTION»
(Luigi L. Pasineti),
Columbia UNIVERSITY, New York 1977 PRESS
Теория на производството - сборник от научни изследвания на
най-големите икономисти в света, някои са Нобелови лауреати
всички продължават теорията на Маркс за Стойността

«SAVE the EARTH» (Jonatho Porrit)
Royalties to Friends of the Earch, International
a


Развитите индустриални държави са виновни за застоя в световната търговия
и за задънената улица, в която се оказаха преговорите от Уругвайския кръг, …богатите страни се оплакват от конкуренцията на икономически по-слабите страни, които всъщност днес са "локомотивите на свободната търговия". (Артур Дункел, ген.директор на ГАТТ, в."Дума", 1.юли.1993, стр.5)

 

В 1970 отпада златнодоларовият стандарт. Световната икономика остава без трудов измерител. Тя става неуправляема: "Подривайки в свой интерес основите на златновалутния стандарт и създавайки опасен прилив на евродолари, а след това девалвирайки ги еднократно през годината, предшестваща кризата - валутата, която служеше за основа на международната валутна система, за да въведе в Ямайка (юни 1976) "плаващ" курс… САЩ проеха отговорността за сериозното разстройство на икономическите механизми, върху които се развива съвременният капитализъм… Не подлежи на ни най-малко съмнение, че американската политика спрямо долара е допринесла за разпространение на

ИНФЛАЦИЯТА
а след това за ускоряването на нейния темп в света." (в."Монд", цитиран в сп."Наука", Москва, 1989, стр.40)

...превръщането на някогашните планови стопанства на Централна и Източна Европа в свободни пазарни стопанства се намира на погрешен път. (Изследователска група AGENDA, в."Стандарт", 07.07.1993, стр. 11)

 

Твърде популярното все още разбиране, че световната икономика може да продължи в досегашната си посока, произтича …от неправилните икономически схващания за света. …Повечето специалисти по икономическо прогнозиране подценяват дори очевидно сериозни проблеми: бюджетния дефицит на САЩ, външния дълг на Третия свят, спираловидното увеличение на цените на петрола и др. (СВЕТОВНАТА ИНФЛАЦИЯ) … те предлагат несъществени корекции на възприетия курс. Ако ограниченията на икономическата експанзия изобщо се обсъждат на страниците на специализирания печат, то е във връзка с неадекватното увеличаване на търсенето, а не поради факта, че самите ресурси на Земята имат предел Всеки основен показател, публикуван там, говори за влошаване на състоянието на природните системи.


Тези различни схващания се коренят в икономическите науки и в екологията - дисциплини с напълно противоположни структури. (Л.Браун, К.Флавин, С.Постел, "Как да спасим планетата", С.1993, Техника, стр. 24 ,25)

 

…вървим по погрешен път, каква представа за бъдещето може да ни изведе към световно общество, способно да оцелее? . Браун, К. Флавин, С. Постел (САЩ), "За един по-жизнен свят", Куриер, д.1991)

 

…онези западни "специалисти", на които десетилетия не беше позволено да налагат и реализират налудничавите си идеи в техните страни, намериха благодатна почва в страните от Източна Европа. (Джон Гълбрайт, лекция пред Втора комисия на ООН, 1990)

 

Още за Разложението на Цивилизацията

 

Главна страница / КОМУНИЗЪМ = НОРМАЛНО РАЗВИТИЕ / Съвременни Комунистически тези

Авторско право © BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът
 

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: