Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

a
Разложение на Цивилизацията
Мнения, литература и сайтове

онези западни "специалисти", на които десетилетия не беше позволено да налагат и реализират налудничавите си идеи в техните страни, намериха благодатна почва в страните от Източна Европа. (Джон Гълбрайт, лекция пред Втора комисия на ООН, 1990)

 

сега вървим по погрешен път, каква представа за бъдещето може да ни изведе към световно общество, способно да оцелее? (Lester Brown, Cristofer Flavin, Sandra Postel (USA), "For a Viable World", Courier, December 1991)
     

 

Трябва да направим опит да се спасим, трябва да опитаме да се спасим. (Бертранд Шнайдер президент на Римския клуб 02.12.1992, София - среща във Военния клуб)

...превръщането на някогашните планови стопанства на Централна и Източна Европа в свободни пазарни стопанства се намира на погрешен път. (Изследователска група AGENDA, в."Стандарт", 07.07.1993, стр. 11)

Оценката за световните икономически отношения днес е много по-страшна от тази на марксизма за миналия век:
    Твърде популярното все още разбиране, че световната икономика може да продължи в досегашната си посока, произтича от неправилните икономически схващания за света. Всеки, който следи финансовите издания и вестници , би стигнал до извода, че светът е в сравнително добро състояние Повечето специалисти по икономическо прогнозиране подценяват дори очевидно сериозни проблеми: бюджетния дефицит на САЩ, външния дълг на Третия свят, спираловидното увеличение на цените на петрола и др. (т.е. СВЕТОВНАТА ИНФЛАЦИЯ) те предлагат несъществени корекции на възприетия курс. Ако ограниченията на икономическата експанзия изобщо се обсъждат на страниците на специализирания печат, то е във връзка с неадекватното увеличаване на търсенето, а не поради факта, че самите ресурси на Земята имат предел Всеки основен показател, публикуван там, говори за влошаване на състоянието на природните системи.
    Тези различни схващания се коренят в икономическите науки и в екологията - дисциплини с напълно противоположни структури. (Л.Браун, К.Флавин, С.Постел, "Как да спасим планетата", С.1993, Техника, стр. 24 ,25)

...превръщането на някогашните планови стопанства на Централна и Източна Европа в свободни пазарни стопанства се намира на погрешен път. (Изследователска група AGENDA, в.Стандарт, 07.07.1993, стр. 11)

Международната търговия е трагично и дълбоко нарушена от събитията през последното десетилетие. Надеждата ми е, че това нарушение не е необратимо или непоправимо. Обезпокоително е, че толкова много хора в САЩ, които преди това са били на страната на свободната търговия, са променили своето становище На Америка и други страни ще бъде трудно да запазят в бъдеще либералния търговски механизъм, който САЩ са установили и поддържат след Втората световна война. Ние трябва да се опитаме да елиминираме макроикономическите източници на неравновесие в международната търговия (да се заменят с мИкроикономически - раб.време, производителна сила, квалификация - бел. прев.), които пораждат тези протекционистки движения, защото предлаганите от тях решения са погрешни." (Джеймс Тобин, Нобелов лауреат за икономика, ученик на Леонтиев сп."Спектър"(САЩ), бр.72, стр.25, 1991)

Всеки, който вярва, че американската икономика или общество изобщо ...е спечелило от нарастващия брой адвокати и финансисти, които сега ни обкръжават, трябва да е адвокат или финансист. Останалите от нас имат причини за съмнение. Хилядите нови адвокати не ни донесоха повече справедливост, легионите финансисти не ни дадоха по-производителна икономика. (Р.Б.Пейн, Трудът на нациите, С. 1992, стр.168)

Нужно е ново мислене на нова основа, защото ние сме изправени не просто пред поредната циклична промяна, а пред систематичен проблем и той изисква цялостно преразглеждане на дълго битувалите възгледи за търговия и бизнес. (Акио Морита, президент на "Сони Корпорейшън" на среща в Давос)

...в периода след Втората световна война, Светът, в който живяхме, започна да се руши, притискан от новия век. Ние още преживяваме преходния период от една епоха в друга Колкото повече се раздалечават тези две епохи, толкова по-голямо напрежение изпитваме и така ще продължава до този момент, до който ние не застанем твърдо с двата крака в новия век. Ние можем, разбира се, да изберем друг път и да се опитаме да продължим нашия живот в отмиращия свят. Разбира се, да се адаптираме по такъв неверен способ, ние ще ускорим края на нашите институции и култура. (R.L.Ackoff, Creating the Corporate future, plan or be Planned for, 1981)

Да се свежда цялата технология само до една променлива "А" (парите) в производствената функция на общественото производство е просто подигравка. (Василий Леонтиев, Нобелов лауреат за икономика, "168 часа", 23 март.1993, стр.23)

Политиците още не са осъзнали напълно икономическите опасности, които ни заплашват. А когато го правят, винаги се крият от тях под килима. (Александър Кинг, Президент на Римския клуб, в."Демокрация", 21.11.1991, стр.3)

мъглата на парите е замъглила мозъците на цялото Човечество. Ще се намери ли някой, който без тяхна помощ ще може да мобилизира трудовия потенциал и другите продуктивни ресурси, така че да удовлетвори потребностите на Човечеството? (Ученикът на Леонтиев Джеймс Тобин, Нобелов лауреат за икономика в списание "Тhe Economist" 1965)

В 1970 година пада златновалутният стандарт. Световната икономика остава без трудов измерител. Тя става неуправляема, защото (Световната Инфлация) : :

    Подривайки в свой интерес основите на златновалутния стандарт и създавайки опасен прилив на евродолари, а след това девалвирайки ги еднократно през годината, предшестваща кризата - валутата, която служеше за основа на международната валутна система, за да въведе в Ямайка (юни 1976) "плаващ" курс САЩ приеха върху себе си отговорността за сериозното разстройство на икономическите механизми, на основата на които се развива съвременния капитализъм Не подлежи на ни най-малко съмнение, че американската политика спрямо долара е допринесла за разпространение на ИНФЛАЦИЯТА, а след това за ускоряването на нейния темп в света. (в."Монд", цитиран в сп."Наука", Москва, 1989, стр.40)

Първата панацея за лошо управлявана нация е инфлацията на валутата, а втората - войната. И двете водят до известно подобрение, след което оставят неизбежни руини, но и двете се явяват спасително средство за политически и икономически опортюнисти. (Ърнест Хемингуей, 1935 г.)

Днешната безработица е резултат на недалновидна "политика на пълна заетост", която провеждахме през последните 25 години. Трябва да осъзнаем този факт, ако не искаме да бъдем включени в мероприятия, които само ще влошат положението. Колкото по-скоро намерим изхода от "рая на глупците" (политиците - бел. Ред.), който ни служеше за убежище, толкова по-скоро ще свършат страданията ни. (Ф. фон Хаек, Нобелов лауреат за икономика, из нобеловата му лекция "Безработица и парична политика, правителството като генератор на Деловия цикъл", 1974)

Развитите индустриални държави са виновни за застоя в световната търговия и за задънената улица, в която се оказаха преговорите от Уругвайския кръг, богатите страни се оплакват от конкуренцията на икономически по-слабите страни, които всъщност днес са "локомотивите на свободната търговия". (Артур Дункел, ген.директор на ГАТТ, в."Дума", 1.юли.1993, стр.5)

ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА САЩ надминава 600 млрд $, а при сегашния темп на нарастване - 1000 млрд $ някъде в началото на 90-те години. Общата сума на националния дълг и задълженията от частни американски компании и потребители е ~ 7000 млрд $. Това е ~ 140% от стойността на общото годишно производство на САЩ и е ~ 1/3 от световния съвкупен продукт. ПРИЗНАЦИТЕ НА УПАДЪК СА НЕОСПОРИМИ (!!!). (1989 г., Ричард Роузкранс, проф. по полит. науки, зам. дир. на Център за международни и стратегически изследвания при Калифорнийския университет, Лос Анджелос, цитатът е от книгата му "Стопанското възраждане на Америка - нова смела стратегия", цитат в сп."Спектър", бр.75, 1991, U.S. Information Agency 301 4th srtreet, S.W. Washington D.C. 20547 USA)

КОМЕНТАР:
Външният дълг на САЩ за 1991 г. достига 10 000 млрд $, а външният дълг на СССР тогава е само 80 млрд $, т.е. разложението на САЩ спрямо СССР е повече от 100 пъти. Но противно на всякаква логика, разпадна се СССР, а не САЩ. ЗАЩО? Защото САЩ имат свои "граждани" (мултимилиардери) със "спестявания" по-големи от външния дълг на САЩ като цяло. Но тези "спестявания" (3300 млрд $) не са похарчени за изплащане на външния дълг на САЩ, а бяха насочени в Студената война, която откри Чърчил, за умишлено сриване на Социалистическата система чрез политически (процесът срещу Папата, издърпване на близкоизточните пазари чрез продажните местни правителства), а не икономически средства. Напук на антитръстовите закони и законите за конкуренцията Световната монополизация и Глобализация се ГАВРЯТ с цялото Човечество и с международните конвенции, предизвиквайки смъртоносната за Цивилизацията ХИПЕРИНФЛАЦИЯ!!!

    Навсякъде има и разумни хора, но те са безсилни пред властта на парите (Световния капитализъм). Ресурсният проблем според Администрацията на САЩ:
    Взаимосвързаността на планетата става централен фактор на нашата дипломация. Енергията, ресурсите, околната среда, моретата, Космоса - всичко това са проблеми, положителните и отрицателни следствия от които излизат от рамките на нашите национални граници. Те носят в себе си семената на политическите конфликти на бъдещите поколения, те хвърлят предизвикателство към възможностите на международната общественост, изисквайки НОВ СВЕТОГЛЕД и РЪКОВОДСТВО НА ДЪРЖАВАТА.
(The Secretary of State Speech, July 14, 1975. Milwuee, Wisconsin. Bureauof Public Affairs. Department of State, p.2.)

 

a
        !!! Списанието "СТЕКТЪР"
брой 70, 1990 г. (адрес: САЩ, U.S. INFORMATION AGENCY 301 4th STREET, S.W. WASHINGTON D.C. 20547, UNITED STATES OF AMERICA) :
a


       
Мислещите хора
отдавна ги безпокои в тази връзка един въпрос: Какво точно искат американците да бъде копирано от тях? Каква е теорията на демокрацията, която те възнамеряват да експортират? Не всички демокрации си приличат. Чия конституция е най-добрата? Върху каква теория се базира? Необходимостта от теория е особено настоятелна, защото през последните 40 години по-привлекателна, по-убедителна бе една противостояща теория - тази на марксистко-ленинския комунизъм. В Съединените щати УСПЕХЪТ на тази теория винаги е бил приписван на убедително-красноречивите й пропагандатори, чиято задача е била облекчавана от факта, че ние нямаме никаква собствена теория. Кои са хората, които биха могли да се застъпят за нашата кауза при наличието на демократическата идея за самоопределението на народите? Но още по-важен е друг въпрос: какво би трябвало те да проповядват? Къде бихме могли да намерим теория, равностойна на писанията на Маркс и Ленин, и каква ще е същността на тази теория?

        Пречки за създаване на Нова Теория
       
Различните хора ще дадат на тези въпроси различни отговори - и това вече е една слабост. Някои ще се позоват на Декларацията за независимостта и на Федералната Конституция; други - на Русо, Едмънд Бърк и Томас Пейн. Освен това съществуват и двутомната
Демокрация в Америка от Токвил и чудесната книга на Уолтър Беджхот върху английската конституция, а да не говорим за Федералист и много други красноречиви текстове от Джон Адамс, Томас Джеферсън и Абрахъм Линкълн. Взети заедно, тези писания се разглеждат от мнозина като една цялостна теория на демокрацията.

        Но не всички тези писания се съгласуват, те не образуват единна система. Авторите на Федералист са се страхували от демокрацията; Джон Адамс е спорил с Томас Пейн и само отчасти е бил съгласен с Джеферсън. Токвил е изброил толкова много особени условия, характерни според него единствено за Америка, че изводите му не са приложими за никоя друга страна. Същите са и заключенията на Бейджхот - английската конституция е пригодна само за Англия.

        Всичко това не дава големи надежди за изработване на единна теория, но нещата стоят дори още по-зле. Когато четем тези документи, ние откриваме, че във всеки от тях се теоретизира върху някои от множеството неща, които съвсем правилно се наричат с различни имена. Имаме демокрация, република, свободна форма на управление, представителна форма на управление, конституционна монархия. Имаме също всеобщо избирателно право, власт на мнозинството, разделение на властите, двупартийна система. А освен това - естествени права на човека, граждански права, равенство пред закона, равенство на възможностите. Не трябва да се забравят и още половин дузина други понятия, които имат пряко отношение към съвременния т.нар. демократичен процес - първични избори, референдум, пропорционално представителство и т.н.

        Този спектър от идеи и механизми не може да не обезсърчи всеки пропагандатор на демокрацията. Кои от тях са най-съществените? Как трябва да се съчетават? Самата необходимост да се обяснява смисъла на тези термини затруднява лесното им възприемане от потенциални поддръжници. Освен това някои ключови термини се тълкуват различно от различни теоретици. А отгоре на всичко, на Запад не съществува никакъв висш авторитет, какъвто, например, съществува в комунистическия свят, който би могъл ДА ДЕФИНИРА (!!!) тези понятия ортодоксално.

        Предимството на комунистическия свят е не само в единството му, но и в широтата на теоретичните му абстракции: класова борба, исторически и диалектически материализъм, принадена стойност, обществено-икономически формации, противоречия на капитализма, водещи до общата му криза, революционна подготовка, диктатура на пролетариата, водеща до отмиране на държавата. Жизнеността на тези осем големи идеи се подхранва от недоволства и утопични надежди, а обединяването им в единна система им придава високоинтелектуално звучение. Тази система е лесна за пропагандиране и усвояване и, както показва практиката, може да бъде привлекателна за всички нива на интелигентност. Тя предлага не само перспектива на материални придобивки, но и драматизъм - борба за постигане на една славна цел, борба, направлявана от историческата необходимост. В сравнение с подобни вероучения и пророчества, които представляват не теория, а идеология, конкретните планове и разнообразните средства на теоретиците на демокрацията изглеждат ОБЪРКАНИ и ДРЕБНАВИ.

        Истината е, че действителният предмет на дискусия не е Може ли да се експортира демократическа теория? а Съществува ли теория на демокрацията? Ние очакваме, че трябва да съществува, и то не само защото голяма част от света си има своя, конкурираща нашата теория, но и защото вярваме в силата на науката и се стараем да намерим научно обоснование на всеки вид човешка дейност. Моето убеждение е, че демокрацията няма теория, т.е. едно логически обосновано твърдение, което не предизвиква възражения и може да бъде формулирано с едно изречение (с математика - бел. пр). Моята формулировка на теоремата на демокрацията е следната: за едно свободно човешко общество най-добре е народът да бъде пълновластен, а това народовластие предполага политическо и социално равенство.

        Когато казвам, че теоремата на демокрацията не предизвиква възражение, аз не игнорирам антидемократическата опозиция. Защото в известен смисъл тя не съществува. Погледнете света в ХХ в. и ще видите, че всички правителства претендират да управляват от името на народа. На всички континенти съществуват политически партии, избирателно право и народни събрания. Разликите се проявяват, когато става дума какво трябва да се разбира под понятието народ, какъв смисъл се влага в понятието партия и по какъв начин правителството действа в интерес (или във вреда) на народа.

        И тук възниква ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС за МЕХАНИЗМА на управлението, защото конкретното му формулиране, а не каквато и да било теория, прави едно правителство демократично.

Литератера
Възвание до държавните глави; Нобелови лауреати; Манифест за Европа
Състоянието на Планетата
(УърлдУоч Институт - State of the World 1998-2001 A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society, W.W. Norton & Company, New York, Copyring 2001 by Worldwatch Institute)

Поправка към Глава 38 на документите от Конференцията на високо равнище в Рио де Жанейро, юни 1992 г. (Amendments to Charter 38 as adopted in the open-ended contact group on international institutional arrengements on 8 June 1992)

Eкологическо самозадължаване - призив за действие (Ecological Selfabstention - Appel for Actions) - Послание, внесено в Бундестага на ФРГ през април 1991 г., подписано от над 50 видни учени и обществени дейци, сред които президента проф. д-р Ернст Улрих фон Вайцзекер, проф. д-р Клаус Михаел Майер-Абих, проф. д-р Удо Ернст Зимонис, писателят Йохано Щтрассер, членът на президиума на СДП, проф. д-р Петер фон Йортцен проф. д-р Карл Фридрих фон Вайцзекер, брат на президента);

"Пред бездната" Аурелио Печеи, 1969; "Границите на растежа" Денис Медоуз, 1972; "Свят 1", "Свят 2", "Свят 3" Дж. Форестър с доказателства за ресурсната криза; "Човечеството на кръстопът" М. Месарович, Едуард Пестел, 1974; "Преустройство на междунарония ред" (РИО) Ян Тинберген, 1976; "Зад предела на века на разточителството" Денис Габор, 1978; "Цели на Човечеството" Ервин Ласло, 1977; "Енергия - обратна сметка" Т. де Монтбриал, 1978; "Няма предели за обучението" Дж. Бодкин, 1978; "Третият свят - три четвърти от света" Морис Грене, 1980; "Диалог за състоянието и благополучието", "синтез между икономика и екология" Орло Джирани, 1980; "Маршрути, водещи към бъдещето" Б. Гаврилишини (САЩ), 1980; "Императива на кооперирането Север-Юг" Жан Джордж, 1981; "Микроелектроника и общество - за радост и тъга" А. Шаф, Ф. Фридрих, 1982; "Бъдещето на океаните" Елизабет Ман-Боргезе, 1986; "Третият свят може да се нахрани" Рене Ленуар, 1984; "Босоногата революция" Бертранд Шнайдер, 1989; "Извън границите на растежа" Едуард Пестел, 1989; "Границите на сигурността" Орло Джирини, Валтер Сахел, 1989; "Африка зад недостига" Аклилу Лема, Пенти Маласка, 1989; "Първа глабална революция" Александър Кинг, Бертранд Шнайдер, 1991; Списанията "Worldwatch Papere" и "Worldwatch" на същия Институт, както и поредицата му "Екологична бдителност" и книгата му "Да спасим планетата"; "НАШЕТО ОБЩО БЪДЕЩЕ" на Комисията "Брутланд" на ООН, 1983-87; КОМИСИЯ ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ на ООН, След Рио-92; Най-добрата политическа книга за 1989 от Херман Е. Дейли, икономист от Световната банка и Джон Б. Коб-младши (теолог) "За общо добро. Преадресиране на икономиката към обществото, околната среда и Устойчивото бъдеще", авторите пледират за излизане от мъглата на парите и търговията с книжа, имоти и права, и за икономиката с реални физически измерители (натури) труд, работно време, квалификация, блага за спасяване на околната среда. ("For the common good. Redirecting the Economy toward Community, the Environmentq and a Sustainable Future" - Herman E. Daly and John B. Cobb,Jr, Beacon Press, Boston, 1989); '"Towars an Ecological Sustaindble Economy" Swedsh Council for Planning and Coordination of Research (FRN), p.27; "Човешките качества" Аурелио Печеи, 1980; "Здравият разум" Томас Пейн - документи на американската демокрация 10.01.1776;

ь
Продължители на теорията на Маркс за стойността:
Търсете книгите на Ли Якока, бивш президент на "Форд" и "Крайслер" за разложението на американското общество!
"LECTURES ON
the THEORY OF PRODUCTION"
(Luigi L. Pasineti, Columbia UNIVERSITY, New York 1977 PRESS)

от най-големите икономисти в света, някои от които Нобелови лауреати
"SAVE
the EARTH"
(Jonatho Porrit, Royalties to Friends of the Earch, International)

International Charter of Human Rights
ь

Сайтове:

http://www.bread.org - Bank Watchers' Project, Bread for the World Institute, USA, борещо се за гладните по света с 44000 членове и 3500 църкви. Против Световната банка и МВФ. Списание "Гладни в една глобална икономика: Гладната 1999" E-mail: ncalexander@bread.org
http://mason.gmu.edu/~ffukuyam Институт на Френсис Фукуяма с книгата "Краят на историята", количествени анализи и диаграми за световното разложение!
http://www.greenpeace.org - "Гриинпийс"
http://www.developmentgoals.org - Световната банка
www.worldwatch.org - УърлдУоч Институт (Ню Йорк)
http://www.sustainable.doe.gov/management/contact.html Устойчиво развитие към администрацията на САЩ
http://www.worldbank.org/html/extpb/Publications.html - Световната Банка за околната среда. E-mail: books@worldbank.org Оперативни документи: http://www.worldbahk.org/html/pic/PIC.html pic@worldbank.org, pparis@worldbank.org, plondon@worldbank.org, ptokyo@worldbank.org, pic@worldbanktokyo.or.jp, pic@tba.com.br
НПО във Вашингтон за помощ за достъп до информация и публикации:
bicusa@igc.apc.org - Bank Information Center (WIC); www.econet.apc.org/ciel - Center for International and Environmental Law (CIEL) с E-mail: cielus@igc.apc.org; www.coc.org/coc - Center of Concern с E-mail: coc@igc.apc.org; www.igc.org/dgap - Development Group for Alternative Policies (D-GAP) c E-mail: dgap@igc.org ; www.foe.org - Friedns of the Earch - E-mail: foe@foe.org ; www.interaction.org - Interaction - E-mail: cmonico@interaction.org ; Women's Eyes On The World Bank - US: E-mail: lydiaw@igc.apc.org (Lydia Williams); Oxfam Internatiol: E-mail: oxfamintdc@igc.apc.org ; 50 Years is Enough Network: E-mail: wb50years@igc.org . http://www.cato.org/canpaignfinance/index.html

С търсачката на www.yahoo.com > Sustainable Development > около 110 000 сайта за Устойчиво Развитие (за комунизъм), т.е. за
Спасението на Човечеството

Главна страница / Документи на ООН и НПО

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът