Главна
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ


МАНИФЕСТ
на Комунистическата партия
Декември 1847 - Януари 1848 г.

За подробности и Download
на английски и други езици
от архива на Комунистическата Партия
на САЩ:
Marx-Engels Archive
Word Document, PDF, PRC
(for a PDA), Plain text, or HTML.

 

 

 

м


Карл Маркс

 

м


Фридрих Енгелс
 

СЪДЪРЖАНИЕ (с извадки):
I
. Буржоа и Пролетарии

Един призрак броди из Европа – призракът на комунизма.
 І. Всички европейски сили вече признават, че комунизмът е сила.
ІІ. Крайно време е вече комунистите открито да изложат пред целия свят своите възгледи, своите цели, своите стремежи и на приказките за призрака на комунизма да противопоставят един манифест на самата партия...

II. Пролетарии и Комунисти
буржоазният социализъм ...се превръща в чисто ораторска фраза.
Свободна търговия! - в интерес на работническата класа; покровителствени мита! - в интерес на работническата класа; затвори с килии! - в интерес на работническата класа: това е последната, единствената сериозно казана дума на буржоазния социализъм.
Социализмът на буржоазията (днешната СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - бел. на Ред.) се състои именно в твърдението, че буржоата са буржоа - в интерес на работническата класа.

III. Социалистическа и Комунистическа Литература
...комунистите навсякъде подкрепят всяко революционно движение против съществуващия обществен и политически строй.
Във всички тези движения те изтъкват въпроса за СОБСТВЕНОСТТА КАТО ОСНОВЕН ВЪПРОС... Най-после комунистите навсякъде работят за обединяването и разбирателството на демократичните партии от всички страни.
Комунистите смятат за недостойно да крият своите възгледи и намерения. Те открито заявяват, че техните цели могат да бъдат постигнати само чрез насилствено събаряне на целия досегашен обществен строй. Нека господстващите класи треперят пред комунистическата революция. В нея пролетариите няма какво да изгубят освен своите окови. А ще спечелят цял един свят.

IV. Позиция на Комунистите към Различни Опозиционни Партии
...комунистите навсякъде подкрепят всяко революционно движение против съществуващия обществен и политически строй.
Във всички тези движения те изтъкват въпроса за СОБСТВЕНОСТТА КАТО ОСНОВЕН ВЪПРОС... Най-после комунистите навсякъде работят за обединяването и разбирателството на демократичните партии от всички страни.
Комунистите смятат за недостойно да крият своите възгледи и намерения. Те открито заявяват, че техните цели могат да бъдат постигнати само чрез насилствено събаряне на целия досегашен обществен строй. Нека господстващите класи треперят пред комунистическата революция. В нея пролетариите няма какво да изгубят освен своите окови. А ще спечелят цял един свят...
 

     Написан в края на 1847
За първи път издаден през февруари 1848
Източник: Маркс-Енгелс, "Избрани произведения", Том Първи, стр. 98 - 137
Издател: "Издатели прогресса", Москва, СССР, 1969
Преводач: Самюел Мур в сътрудничество с Фридрих Енгелс, 1888.
Препис, редакция и бележки: "Зодиак и Брайан Баскен"

Съхранение и авторско право: "Маркс-Енгелс Интернет Архив (marxists.org) 1987, 2000.
Разрешено за копиране и разпространение според
GNU Свободен лиценз на документи
.

 

Авторско право © BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът
 

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: