Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

a
КУЛТУРА
a

Думата култура (К) произлиза от латинската cultura - обработване, култивиране, отглеждане, възпитание, образование, розвитие, почитание. Определено за даден исторически момент НИВО на осъзнати и неосъзнати методи, средства, институции, обекти, субекти, ..., за изследване и прилагане на материални и духовни ценности, т.е. съвкупност от постоянно осъзнаваща се практика и материализираща се наука!!! Тъй като К е класова, в едно общество може да им повече от една различни култури - буржоазна К, К на пролетариата, К на управляващите; К на елита  и К на плебеите...

Видове култура

Според разклоненията
(инструментите
и обекта на действие):
К. на материалното производство 1
Научно-техническа к. 2
К. на образование, медицина, изкуства 3
К на откривателство и дух. практики 4

нагоре - мат. развитие

надолу - дух. развитие

Според съдържанието на информацията и инстр.:
А  Трайно възприети принципи и норми
B  Формиращи се в момента принципи и норми
4  Принципи и норми, които ще възприемем според съществуващи дух. способности;
ИЗВЪН КРЪГА -
Принципи и норми, които ще възприемем според  БОГА (Абсолюта)
Хармонично развита всеобща К.
НЕхармонично развита всеобща култура К.

А Вътрешност на разклоненията, закостенялото (дървесина) на Дървото - трайно възприети принципи, норми, закони, институции...
B  Външност на разклоненията, развиващото се (кора) на Дървото - формиращи се в момента принципи, норми, ..., някои се отлюспват (временни), други се утвърждават...
Хоризонтална линия (вектор) - граница на трансформации от духовни в материални ценности и обратно.
К революции.
Централна точка - субект (личност) на
К.
Целият кръг - ниво на всеобщата обществена или лична
К.
Извън кръга - К. на извънземни цивилизации, възприели
К на Космическия разум, Абсолюта (Бога), която трябва да възприемем, ако държим да се развиваме нормално.
Културните революции са необходими, когато обществото (Дървото) е толкова гнило, че трява да се отреже от дънера. Тогава от  по-фундаментално ниво (по-фундаментални природни закони) на Дървото прорастват нови филизи (нова
К). Ако обществото се развива нормално (хармонично), не се налага да го режем. Тогава има К еволюция...

Духовна  Култура

ДК е ниво на развитие и ползване на високочестотни (негравитационни) енергии, субстанции, информации от човека (общ.) - нади, чакри, душа, дух... + ниво на възприемане и прилагане на новооткрити природни закони... и непосредствено обособени от тах гравитационни (материални) носители - слово, икони, храмове, институции, изкуства, ритуали... [+ защита от нечисти, нехармонични честоти, обекти и субекти (дявол)]. 99,9...% от ползващите тези носители (богомолци, поклонници, отшелници, попове...) нямат нищо общо с духовното развитие. Изкуството не е духовна култура. Изкуството е душевна култура...
Най-важният признак
за вид К - според ДУХА - мъжете с ДУХ и жените, които могат да го ползват, са хората на дух. развитие, на промяната, нестандартното, революционното. Мъжете без ДУХ и жените, които не могат да го ползват са хората на статуквото. Нещо като животинска и човешка К. ... Вж Дух и Душа в
Универсална методология (ЙОГА)
Западната ДК, въпреки колосалното количество, разнообразие и разкош, е изключително низша. Тя е предимно изява на безконтролно емоционален интелект, изкривен към материалното - инструмент и индикатор за разложение на обществото и духовността. Възпроизвежда, олицетворява, показва проблемите, без да ги разрешава. Икономическата й система, най-важната основа за развитие на К, е изолирана от духовността [от космическите (божествените) закони], поражда наркомания, спин, престъпност, бюрокрация, експлоатация, инфлация, и всички др. прелести на капитализма в световен план! Т.е. тя е в регрес.
Източната
ДК
, обратно на западната, разрешава проблемите на човека, като в своя апогей -
ЙОГА, е решила проблеми като здраве, дълголетие, щастие, реализация, ускорено развитие на интелекта,... БЕЗСМЪРТИЕ, борави с абсолютната енергия  (информация, Свобода) - ПРАНА Проблемите на Индия, въпреки огромното количество йоги, показват, че и там прилагат Йога незначително... В Хималаите има фантастични йоги, но те нямат нищо общо с Индия... Хората все още не са узрели за Йога заради твърде ниското си  духовно ниво...

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът