Главна.страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

КАПИТАЛИЗЪМ

     

 

     

Капитализъм (К) = йерархия според капитала (пари, собственост, титли, власт). При К не трудът и способностите, а собствеността е "свещена и неприкосновена. При Социализма и Комунизма МЯРКАТА за ЧОВЕЩИНА е трудът (способностите), а при Кап. - натрупаните (НЕИЗМЕРЕНО КАК) пари и собственост. Тя при Соц. и Ком. е преодоляна като проблем, нарича се право на ползване”, управление”... МЯРКАТА е ПРИЗНАК за наличието (степента) на развитие на съответния строй. Сега световната мярка е “пари, собственост”, т.е. световен капитализъм или

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Пазарната икономика (ПИ) е синоним на капитализма - цените и заплатите се определят НЕ според труда, а според пазара, търсене-предлагане, случайно. При К (ПИ) ВРЪЗКАТА между труда (човека) и неговите продукти (стоките) е нарушена (овещественият труд (стоките) е съюзът, който свързва хората в общество. Така не изчисленото (случайното, не според труда) цено- и заплато-образуване слабо СВЪРЗВА хората в СЪЮЗ и ОБЩеството се разпада. Общ (всеобщ) = комунизъм. Т.е. без комунизъм

Европейски СЪЮЗ няма да има !
(освен на книга)

ОБЩество = КОМУНизъм. Сега няма комунизъм (общество), защото се разпада от Кап. мярка за човещина (собственост, пари, приватизация, реституция, “Пазарна икономика”, а ТРУДЪТ изобщо не влиза в сметките). Четете още за ЛЪЖАТА, наречена

ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ

АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИЯ КАПИТАЛИЗЪМ

Авторско право © BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът
 

 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: