Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ВИДОВЕ ИНТЕЛЕКТ
(видове възможности за познание)
 

САМОПОЗНАНИЕТО е първото условие на МЪДРОСТТА
(Карл Маркс)


Думата ИНТЕЛЕКТ произлиза от латинското intellectus, т.е.
възможност за познание.

Гравитационен (материален, нискочестотен, (под-)съзнателен) интелект
1   2   3 (+)


Духовен
(надсъзнанелен, свръхвисокочестотен, негравитационен) интелект
4 (-)

след Големия взрив
познание на следствията
(природа-общество)
   1   2   3 (+)

  4 .(-)
преди Големия взрив
познание на
причините
(отвъдни светове, Бог)

1. Физически (сетивен, телесен).
2. Умствен (абстрактно-логически).
3. Душевен (емоционален).
4. Духовен.

1, 2, 3, 4, (заедно) - Цялостен интелект.

Хоризонтална линия:
Зона за трансформации на енергиите и съзнанието, преход между световете.

Хоризонталната линия ^ е зона на ПРЕХОД, ТРАНСФОРМАЦИЯ, КОНТАКТИ
между ниско- и високо-честотните енергии,
между ОСЪЗНАВАНЕ и ДЕЙНОСТ.

 

     

< материално развитие <           > духовно развитие >           

Честоти и скорости в см/сек за преход между тях и между световете:
 

Звуци (3.106); Радио (3.108)

Светлина
гранична скорост (3.1010)

1 Гравитационни въли (3.1012); 2 Био-вълни (3.1014);
3 Психо-в.(3.1016); 4 Интелектуални в.(3.1018); 5 `(3.1020)...


< подсветлинни честоти
(гравитационни)
диапазон
(ограничен)
от 0 (нула) трептения
до трептенията на светлината


(+)
<<< граница >>> (-)
ДУХ
> трансформатор
между надсветлинни и
подсветлинни честоти


надсветлинни честоти
>
(негравитационни)

(безкраен)
диапазон
от трептенията на светлината
до (-)-БЕЗКРАЙНОСТ


Много хора не правят разлика между
  УМ и Интелект
(
умът е частен случай (2) на възможността за познание, т.е.
умът е частен случай на интелекта).
Интелект означава:
в
ъзможност за познание чрез СВЪРЗВАНЕ на
умност (+) и духовност (
-)
. Получава се РАЗумност.
 


   Интелектът ще е деформиран, ако няма баланс между (+) и (-). Деформиран интелект > деформирани решения. Както при политиците - раздут към (+), комерчески; или на екстрасенсите - към (-), и едните, и другите не са решили глобалните проблеми. Затова хармонията между (+) и (-) при решаване на проблеми е задължителна. Такава хармония е имало в древността между материалните познание и власт на фараоните и духовните познания и власт на жреците. И тогава управлението е успешно. Прекъсне ли се връзката между фараона и жреците - криза на управлението. Такава е била и връзката между индийските и халдейските царе и техните астролози; между африканските вождове и техните шамани; между юдейските царе и техните кабалисти; между великите инки и жреците им.


    Б
ългарската държавност е била в разцвета си, когато е свързвала в едно държавната власт с книжовност и духовност, както при Борис I и Черноризец Храбър.. Най-съвършеното свързване ставало чрез една личност (Цар, т.е. всестранно развита личност…), както при вождовете на австралийските аборигени, при китайските владетели (бойните изкуства), при Тибетския Далай Лама, при Арджуна (от Бхагават Гита), Буда, Моисей, Христос..., при Симеон Велики, при Левски, Ботев, Благоев, Димитров, при учени като Леонардо, Нютон, Маркс, Енгелс, Ленин..., които освен откриватели, са и ръководители, водачи, хора с Дух. Т.е. хармонията между материалния и духовния интелект е задължителна за Цивилизацията. Те сега са откъснати и централизирани. Материалното познание и власт - в САЩ; духовното познание и власт - в Хималаите (Йога). И едните, и другите не са разрешили проблемите на нациите си, а Планетата е разделена, пред гибел.

    Изразът "държавен ГЛАВА" означава "държавен ИНТЕЛЕКТ". Този ИНТЕЛЕКТ трябва да е най-авангардният, най-осъзнатият, най-мъдрият, най-съвършеният. Защото решава НЕСТАНДАРТНИ задачи на РАЗВИТИЕТО, които ги няма в нито един учебник. Такива задачи може да реши само АВАНГАРДЕН ИНТЕЛЕКТ, който черпи направо от МЪДРОСТТА на ПРИРОДАТА. Този държавен ГЛАВА-МЪДРЕЦ трябва да е най-съвършеният авангарден учен-откривател, а не политик-мижитурка за речи, за аудиенции и за ... глупости.
   
Държавните "ГЛАВИ" и политиците навред по света са приключили развитието си, т.е. те вече нямат възможност за познание, т.е. те НЯМАТ НИКАКЪВ ИНТЕЛЕКТ, т.е. те са бои-роботи, неспособни да развиват (ръководят) себе си, а от там и народите си !!!

Световни ГЛАВИ-ИНТЕЛЕКТ (ръководители) според "ОЦЕНКАТА" на Природата са:
Българските учени, призвани да обединят авангардния (+) и (-) интелект, за да СПАСЯТ Цивилизацията!
Защото на тях Природата е разкрила своите най-съкровени тайни -
ПРИРОДО-ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ
:
Природна ЛОГИКА за КОНСТИТУЦИЯ и ИЗБОРИ

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИИ)
Тъй като познанието е ограничено до съответното ниво на развитие, ИИ борави с по-ниски честоти от Естествения Интелект (ЕИ), който има достъп до естествените (абсолютните, безкрайните) честоти. Освен като енергия (сила, мощност, интензивност...) ЕИ може да ги (де)кодира до ниво 7 и като ИНФОРМАЦИЯ посредством
ДУХА,
Сега ИИ борави с електричество, което има скорост, по ниска от светлинната. А ЕИ работи с надсветлинни честоти: гравитационни (100 пъти по-бързи от светлината); био-вълни (100 000 пъти по-бързи от св.); психо-вълни (100 000 000 пъти по бързи от св.); ментални (100 000 000 000 пъти по-бързи от св.). Т.е. ИИ в сравнение с ЕИ е отчайващо жалък. Виж:
ПРЕХОДИ между световете

ИИ няма ДУХ, т.е. няма духовно развитие, т.е. с огромно количество информация може да борави, но нe може да "слиза" сам без Човека по "клоните" на "ДЪРВОТО" на познанието, т.е. нe може да стига ПО-ОСНОВНИ възли (закони), нe може да СВЪРЗВА (логически) различни "клони" на познанието. Т.е. ИИ няма КАЧЕСТВЕНО НОВИ РЕШЕНИЯ, творческите му способности никога няма да надхвърлят човешките и че ИИ ще има власт над Човека е гола фантастика.

Проблемът ИИ е в понятието ИЗКУСТВЕН, т.е. НЕЕСТЕСТВЕН - нещо му липсва. И на тези, които го създават, нещо им липсва. Това е духа и духовното развитие. Ако ги имаха, ИИ не би им трябвал. ЛИПТОННО (психо-) ОРЪЖИЕ ще създадем, ако овладеем психо-вълните, а сега дори светлината за нас е преграда... И слава Богу - с тоз нисък морал...

Някои екстрасенси влизат в контакт с извънземни биороботи с ИИ с автономно развиващо се съзнание до нивото на тези, които са ги създали, а те са преодолели скоростта на светлината... Този ИИ не е опасен за нас, защото ние имаме духове, а той е необходим за всеки интелект без дух... Сега по-несъвършени от тях, нашите възможности за развитие са безкрайни безкрайния спектър от честоти), а това означава
БЕЗСМЪРТИЕ...

Дори и най-висшата цивилизация не може да създаде ДУХ. Ако може, ще владее абсолютната енергия, ще е равна на Бога. Но тогава ИИ не би й трябвал...

Фетишизирането на ИИ е загуба на време и средства. Преди ИИ обществото трябва да усъвършенства собствения си интелект чрез ДУХа. Иначе ще боледува както физически, така и социално, т.е. ще се деформира към (+)(материалното) - не ще може да СВЪРЗВА фундаментални "клони" (няма да има РЕШЕНИЯ за НЕСТАНДАРТНИ СИТУАЦИИ). Т.е. ще бъде в непрекъсната криза. Както сега. Както винаги.

Изместването на съзнанието към (+)(материалното) е станало още от Адам и Ева. Те започват направо от "ЯБЪЛКАТА" (ДЪРВОТО) на умственото, сетивното, сладостното ПОЗНАНИЕ, без да работят над ДУХОВНОТО познание и развитие. А без тях има само количествени натрупвания без качествени (нестандартни) решения. Затова е започнала и деградация (дисхармония) на човешкия род. Първите човеци живеели в началото (виж Библията) до 1000 години, а сега до 70-100 болни, мъчителни, нещастни, жалки години. Развитието на Разума е било за сметка на духовността [интуиция, трето око (ясновидство), усет за био-вълни (полезни и вредни храни.), усет за магнетизъм (север-юг)]... Възстановяването на тези загуби на съзнанието (болести) не може да стане чрез официалната медицина - тя борави с вещества без високочестотна енергия (живот, информация), а посредством

ЙОГА !

Главна страница / Йога - НАЙ-ВЕЛИКАТА НАУКА / Всички дефиниции

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук:

 
 


 
 

 
 
 
 
 

Авторско право © BGL-BIiz.com & Уеб дизайн & Авторът