Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СЪЗНАНИЕ
"Трудът... е първото основно условие за съществуването на човека...
в известен смисъл... трудът е създал самия човек.
"
(Фридрих Енгелс)

Съзнателното, целенасоченото извършване на работа се нарича Труд. Съзнание без труд е невъзможно. Защото в първата съставна частица на думата съзнание е закодиран трудът: СЪ-знание > СЪС-знание > т.е. нещо заедно (чрез, посредством) СЪС знание. И това нещо е работата, трудът. Т.е. съзнанието е знание чрез труда, чрез опита, чрез РАЗВИТИЕТО. Няма съзнание без усилие, без развитие. Затова дефинираме:
     

 

     

    Действие, работа, труд, усилие за УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ на личността посредством знание (информация) се нарича съзнание.

              ВИДОВЕ СЪЗНАНИЕ

Според разклоненията
(инструментите на действието):
Физическо съзнание 1
Абстрактно-логическо съзн. 2
Душевно (емоционално) съзн
. 3
Духовно (причинно) съзн
. 4


 

Според съдържанието
на ползваната информация:
А  Подсъзнание.
B  Съзнание.
4
  Надсъзнание.
Всичко
ИЗВЪН КРЪГА - СВРЪХСЪЗНАНИЕ

        А Подсъзнание - вътрешността, закостенялото ("дървесината") на "Дървото".
Онова, което вече е изградено, преживяно (умения, навици, привички, условни и безусловни рефлекси). Чрез тях душата дава командите за действие
(чувства, эмоции, подсъзнателни или БЕЗсъзнателни действия). След смъртта на личността подсъзнанието се изтрива от паметта, защото е гравитационно. Както постоянната памет на компютър (HDD).
        
B  Съзнание - външността, развиващото се ("кората") на "Дървото".
Непосредственото (външното) действие. Съзнание в момента. Повърхностно, временно, нестабилно, променливо, не влязло в постоянната памет. Както оперативната (RAM) памет на компютъра. Веднага след изключване на тока (целта и волята) се изтрива. Т.е. такова съзнание, което е формирано без цел и воля, е нетрайно.
       
4  Надсъзнание
Всеобщата космическа Информация. Всичко (Вселената, Бога), което е извън личността, което може да въздейства на личността и да я формира. Носител на тази информация е Всеобщата космическа енергия - ПРАНАТА.
       
СВРЪХСЪЗНАНИЕ - ИЗВЪН КРЪГА
Информацията, до която е стигнала личността в собственото си духовно развитие - открити все по-основни взаимовръзки между явленията. Целта на еволюцията е съвпадението на надсъзнанието и свръхсъзнанието. Ако не  - грешки, деформации, болести, революции, катаклизми, страдания, трагедии и ... комедии.
        Свръхсъзнанието е овладяване на собствената карма, овладяване на гравитационното развитие и действие
ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА ГРАВИТАЦИОННИЯ СВЯТ - т.е. ДЕЙСТВИЕ за ОВЛАДЯВАНЕ на ОТВЪДНОТО.
       
Надсъзнанието и свръхсъзнанието са най-дълбоките
(ВЪТРЕШНИ) подбуди на всеки атом, на всяка клетка. Когато личността е изчистена физически, психически, логически и действията им са чисти, надсъзнанието (Бога) (Праната) прониква и на повърхността, дава живот на всичко и го прави логично, силно и вечно като себе си (Безсмъртие). При достатъчно духовно развитие и пречистеност личността може да черпи информация посредством духа си направо от надсъзнанието (Бога), от своето свръхсъзнание и от свръхсъзнанието на други индивиди. Духовно развитите могат да получат образование направо от Природата или от висши духовни (отвъдни) учители, вместо от книги, учебници, професори, ВУЗ-ове.
        Радостта от живота и Любовта към всичко живо са показател за вярна посока на съзнанието...

        Всяко съзнание се записва
някъде извън личността в т.нар. Акашови записи. Те никога не се изтриват. Влияят на всички прераждания на индивида
. Това е КАРМАТА (СЪДБАТА), която може да се пренапише без грешки само чрез Йога - волята изтрива части от историята, която душата усеща като чувства, емоции, ЖЕЛАНИЯ. Т.е. коригирането на желанията, мислите и постъпките, и тяхното насочване в свръхсъзнанието е голямата цел на Йога. Мозъкът е гравитационен, той не може да чете Акашовите записи и забравя миналите прераждания. Който има дух, може до осъзнае и миналите, и бъдещите си прераждания, защото духът е негравитационен - може да чете отвъдната (негравитационна, свръхвисокочестотна информация).

        Който няма дух (жълтата точка в средата), не може да има над- и свръхсъзнание, неговото съзнание ще се влияе само от секторите А и B, т.е. само от собственото материално битие и/или от материалното битие на ДРУГИТЕ. Но не и от над- и свръх-съзнанието на другите. Масата от народа няма дух и не може на разбере логиката на гениите, когато тя е различна от масовата. Масите ще последват гениите, само ако гениите покажат постижение, чудо или скандал в полза на масите...

СТЕПЕНИ на СЪЗНАНИЕТО
съвпадат със степените на интелектуалното развитие:
1-3 степен - подсъзнание, 4-9 степен - съзнание, над 10 гранична степен - свръхсъзнание -
т.е.
действие в самадхи (действие чрез НАДсъзнанието на висшите сили),
или движение с НАДСВЕТЛИННА СКОРОСТ
.

Главна страница / Йога - НАЙ-ВЕЛИКАТА НАУКА

Авторско право © BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът