Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ХАРМОНИЗИРАНЕ = път към БЕЗСМЪРТИЕ
Равновесието на процесите - природна необходимост. Хармонично = нормално

 

Хармония
няма разлика в енергиите


НЯМА ДЕФОРМАЦИЯ на ОБЩОТО развитие

Дисхармония
разлика в енергиите


ДЕФОРМАЦИЯ на
ОБЩОТО развитие

   <  Обществото (организмът) не чувства дисхармонията, защото отделните индивиди (клетки) чрез своята деформация временно коригират цялото. Но се забавя ЦЯЛОСТНОТО Развитие... Защото всяка дисхармония води до страдания и от там до грешни решения и др...

     

 

ВИДОВЕ хармонизиране

 

Хармонизиране от ПЪРВИ вид

ИЗЛИШНАТА енергия се
РЕАЛИЗИРА (изразходва).

Хармонизиране от ВТОРИ вид

ИЗЛИШНАТА енергия се
ПРЕНАСОЧВА там, където липсва.

     
 

Хармонизиране от ТРЕТИ вид

ХАРМОНИЧНО развитие (тренировка)
на ВСИЧКИ системи едновременно на
ПО-ВИСОКО НОВО ниво

Хармонизиране от ЧЕТВЪРТИ вид
(КОМБИНИРАН
O)
1. ИЗЛИШНОТО се ИЗРАЗХОДВА
2. ИЗЛИШНОТО се ПРЕНАСОЧВА
3. НЕДОСТАТЪЧНОТО се ТРЕНИРА

ЕДНОСТРАННО развитие - последици

 

НАЧАЛО на ЕДНОСТРАННОТО развитие
Долната граница (дух. развитие) започва да се качва НАГОРЕ.

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ на ЕДНОСТРАННОТО развитие
Долната граница (дух. развитие) се качва още НАГОРЕ.

КРАЙ на развитието
Долната граница (дух. развитие) е преминала прехода между световете - връзките са разрушени, т.е. СМЪРТ

        Следователно ПРИЧИНАТА за СМЪРТТА е:
      
 1. НЕХАРМОНИЧНОТО РАЗВИТИЕ !!!
       
2. ЛИПСАТА на ДУХОВНО РАЗВИТИЕ (изчерпване, намаляване и изчезване на долния вектор), което води до разрушаване на връзките между структурите, лишаването им от ПРАНА (енергия, информация) и тяхната гибел.
       
3. РАЗКЪСВАНЕТО на ВРЪЗКИТЕ се причинява от замърсяване на организма.

        Възниква законен въпрос - защо ЖИВОТНИТЕ, въпреки че живеят ПРИРОДОСЪОБРАЗНО, УМИРАТ ??? !!!
        Защото НЯМАТ ДУХ, т.е. НЯМАТ ДУХОВНО РАЗВИТИЕ !!!
       
Духовната им енергия (-) ИЗЦЯЛО се изчерпва и трансформира в материална реализация (+). Тъй като нямат духовно развитие, те нямат и самостоятелно материално развитие. Могат да придобият материално развитие (ДРЕСИРОВКА), но не по собствена воля, а под натиск от средата. Това материално развитие (+) по ефекта на махалото ((-) < > (+)) по инерция рефлектира (косвено) в своята противоположност (-) (в духовно развитие, еволюция),  която пак по ефекта на махалото ((-) < > (+)) предизвиква материално прераждане (+) в по-висш вид...

        Същото важи и за хората без Дух. Т.е. те са си животни от най-висшия (за сега !!!) животински вид ХомоСапиенс...

        Следователно
                на БЕЗСМЪРТИЕ са ОБРЕЧЕНИ САМО ХОРАТА с ДУХ (ДУХОВНО развитие), чиято долна духовна (-) и горна материална (+) граница никога няма да преминат границата между материалното и отвъдното. Т.е. когато постигнат

УСТОЙЧИВО и ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ на ВСИЧКИ СИСТЕМИ !!!
Природата го е дала на някои, но дали те ще го използват, това е техен проблем...

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът