Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ОСЪЗНАТОТО  РАЗВИТИЕ

ДРЕВНИ.>

 


 

и.БЪДЕЩИ.>
основи
за развитие


 

               
     

 

     

Първите исторически (документирани) сведения за опит за ОСЪЗНАВАНЕ на човешките отношения са отпреди 3000 години в Месопотамия, когато е пресмятано количеството труд на робите в човеко-дни. Т.е. на древните е било необходимо да знаят колко труд се съдържа в единица работно време, с цел да планират бъдещата си работа и доходи. 4000 години по-късно Маркс определя осъзнаването на работното време в трудовите (човешките ) отношения като гарант за нормално общество, за "прозрачно ясни обществени отношения" (комунизъм). Нима трябва да се обвиняват древните в "комунизъм" за техния порив да осъзнаят работното време или техният порив трябва да се приеме за нормален? По същия начин стои въпросът: "нормално общество ли е комунизмът?", след като всички световни религии, всички науки, всички изкуства целят същото като комунизма, т.е. осъзнаване на Човека като личност и мястото му сред природата и обществото!

Следователно, всички постижения на религиите, науките, изкуствата, технологиите са частен случай на комунизма.
Ето най-важните от тях:

Р
Е
Л
И
Г
И
Я

Бхагавад  Гита
Древно Йога-РЪКОВОДСТВО отпреди 6000 г. пр.н.е. за хармонизиране на отношенията между природа, общество, човек; дало основа на Хиндуизката религия. Вечни закони за приложение в Комунизма.

Библия
Най-четената книга в света - основа на Християнската религия. Христос - един от предтечите на комунизма.

Коран
Някои тълкуватели го определят като Втори том на Библията, дошъл да поправи извращенията от християнските църкви. Както ВСЯКА религия и той е ръководство за приложение на вечните космически закони, т.е. на комунизма.

Шериат
Обществени правни закони за приложение на Корана както при Комунизма

Основи на Комунизма

К
Л
А
С
И
К
А

Манифест на Комунистическата партия най-четеният политически документ в Западна Европа за 2000 г. - НАЧАЛОТО на политическата платформа на комунистите, ВАЛИДЕН И ДНЕС, написан от Маркс и Енгелс през 1848 г. - ПЪЛЕН ТЕКСТ.

Капиталът (Карл Маркс)
Началото на Икономическата платформа на комунистите и все още най-добрата в света ДИАГНОЗА на БОЛЕСТТА "Капитализъм". Първо издание, първи том (1867).

Ленин за Икономиката
Разобличава чрез Диалектическия материализъм всички опити на буржоазните философи и ревизионисти да фалшифицират марксизма.

Модерно развитие на Комунизма

Н
О
В
О
С
Т
И

Международна Харта за Правата на Човека
Началото на Правната основа на Новата Цивилизация, изисква социалистически правни и икономически отношения в цял свят. Приета от ООН в 1948-1966.

Комунист-Нобелист за икономика от 1973 г. Василий Леонтиев (САЩ), съветник на Рузвелт, носител на "Почетния легион" на Франция и на "Изгряващото Слънце" на Япония, доразвил трудовата икономическа теория на Маркс. Други нобелисти-марксисти.

Най-важни документи на ООН
за Устойчиво Развитие (програма на Хилядолетието). Съвпадат с доктрината на Комунизма.

Уърлдуоч Институт (САЩ) за разложението на света като икономика, природа, ценности...

Посредством Епохални Български Открития към Световен Комунизъм

Н
А

У
К
А

Български икономически открития, достойни за Нобелова награда - Икономическата основа на Новата Цивилизация.

Единството на на Вселената
Най-авангардната физико-математическа теория на планетата (българска) за осъзнаване (овладяване) на физическите закони за развитие на Материята, Космоса, Живота, Човека - Технологичната основа на Новата Цивилизация, доказала БЕЗСМЪРТИЕТО. Авторът е прероденият Архимед и Нютон.

Универсална Методология (Йога)
Комунизмът и като наука, и като практика, е частен случай на Йога, както и ВСЯКА наука, защото Йога (в превод - единство) е наука за хармонизиране на взаимовръзките на всяко равнище - Природа-Общество-Човек-Космос - т.е. Йога е Хуманитарната основа на Новата Цивилизация. Практическо ръководство за БЕЗСМЪРТИЕ
и всеобща хармония!

Художествена литература

Ф
Т
У
Р
И
З
Ъ
М

  Часът на Бика
(роман за комунизма на 22-ри век)
Фантастичен, но и научен роман на Иван Ефремов - за икономическите и технологични отношения. И най-вече за красотата на Човека и човешките отношения при Комунизма в далечното бъдеще.

 

Главна страница

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът