Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

СПАСЕНИЕ на ЧОВЕЧЕСТВОТО

o

o

арят е гол" :

Човечеството се развива погрешно
ЧОВЕЧЕСТВОТО  ВЪРВИ  КЪМ  САМОУНИЩОЖЕНИЕ

Всички “Управляващи се управляват от Невежеството

     

 

     

Нов  ИЗГРЕВ или ЗАЛЕЗ на Цивилизацията?

Краят на системата на нещата.
(Библия, Матей 24:3,7,14
; Откровение 6:5-6)
Войни и преврати; Народ против народ и царство против царство.
(Библия, Лука 21:9;10:3,31; Откровение 6:1-4)

 

Думите СПАСЕНИЕ на ЧОВЕЧЕСТВОТО отдавна не са сензация за авангардните учени, но “управляващите” мълчат: Комисиите на ООН за състоянието на планетата: “Палме”; “Брутланд”; “Рио-92”; Доклади на Комисията за Устойчиво развитие към ООН; Римския Клуб, УърлдУоч-институт, Ал Гор, Световната банка, многобройни международни и регионални конференции по околна среда и развитие; призиви до държавни глави и правителства от 60 Нобелови лауреати, от над 1000 топ-учении, от 40 мениджъри на едни от най-големите предприятия; купища (тонове) документи...

НЕВЕЖЕСТВОТО И БЕЗХАБЕРИЕТО НА СВЕТОВНИ И МЕСТНИ ПОЛИТИЦИ,
заради власт и пари залъгват народите с “хляб и зрелища”, премълчават истината за бъдещето:

(дефиниции >)
Виж инфлацията по световни цени на едро от 1770 до 1990.
Върховете с
а най-големите кризи, войни, разруха.

А разрухата се измерва със:
Световната ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ:

Римската империя е рухнала от 2% инфлация за СТО години.
А Човечеството, чиято инфлация сега е двуцифрено число?

 

> Където a = Работно време, х = Стойност (стойността не е = цена, защото никой не мери a и b), следва да очакваме от колосалното развитие на производителността (знаменателят b) поради научно-техническата революция ЦЕНИТЕ ДА КЛОНЯТ КЪМ НУЛА! Но на практика става обратното – цените клонят към безкрайност! Защото цените х НЕ ОТРАЗЯВАТ ТРУДА (защото никой не мери a и b). В тях се включват и непроизводителни величини като хазарт (пазарно - не трудово цено- и заплато-образуване), имидж, собственост, власт...

 

    Думата "инфлация" произлиза от италианската “inflacio” (раздувам, преувеличавам). РАЗДУВАНЕ на РАЗЛИКАТА между стойността и цената на стоките -  цената надвишава стойността. Т.е. цената скрива истината за стойността - цената ЛЪЖЕ “надуто”. ИНЛФАЦИЯ = ЛЪЖА, която хората разменят помежду си. РАЗЛИКАТА е тази, която се краде от труда на хората, която отива в сметките на собственици и политици и заради която загиват всички войници по света! ИНФЛАЦИЯТА (ЛЪЖАТА в икономиката) кара хората да се подозират, ограбват, мразят, избиват... Правителствата предвиждат 10% ЛЪЖА (инфл.), т.е. 10% "предвидена" РАЗРУХА! Без ИЗМЕРВАНЕ на ТРУДА, който създава стойността и определяне цените като отношение на количество труд и работно време (стойност), вложени в стоките, т.е. чрез “Пазарната икономика” (безхаберието в стйността) обществото ще се разлага пропорционално с инфлацията, продукт на капиталистичското (пазарното), “сЛободното” цено- и заплато-образуване. Тя "унищожава" и

Международна харта за правата на човека
(чл. 7, икономически права) - «за равен труд - равна заплата»...

1. Френска революция 1789 г.
2. Наполеон срещу Русия 1812 г.
3. Граждански войни във Франция.
4. Гражданска война в САЩ.
5. I Световна война.
6. II Световна война.
7. Корейска и Виетнамска войни.

 

 

    Следователно световната (и нашата) икономика е в явна война с природните закони! Т.е. световната икономика е в явна война с Човечеството! Значи Човечеството е в “детска”, безсъзнателна възраст, щом като създадената от него “играчка” (икономиката) властва над него!...
   
< Диаграмата на световно известния учен-икономист Самуелсън от САЩ с колосални обществени катаклизми заради инфлацията. След 1970 година отпада златно-доларовия стандарт (количество злато със средно количество труд в него), т.е. валутите започват да се изчисляват не според труда, вложен в тях, а според пазара, т.е. пазарно, случайно, хазартно. Законът на Христос е нарушен: каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери". Валутите и цените след 1970 г. вече не само не се мерят, те са вече и без мярка. Т.е. цените и валутите започват да властват над хората под формата на инфлация (разруха):

   Фактите: 50 000 души умират от глад всеки ден, половината от които деца (12 милиона деца умират от глад годишно) ("Ройтерс"-1.дек.1993 г.); 1,4 милиарда души в абсолютна бедност и недохранване; 30% безработни (лишени от най-насъщното човешко право - РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ТРУД); загиваща Природа (всяка минута изчезва гора колкото футболно игрище); глобално затопляне с опасност за смяна на полюсите (ПОТОП); множащи се БОЛЕСТИ, разврат, промишлени и природни катастрофи; мултибогаташи (мултиразхитители) срещу мултимизерия; билиони долари за въоръжаване вместо за развитие; ново преселение на народите (КРЪВЕН ДАНЪК); от 3457 години писана история 3230 са години на войни (само 227 мирни годи) (Х.В.Болдуин); от Края на Втората световна война повече от 350 локални войни (по една на месец); докладите на Комисии на ООН, че "реформите" в бившия соцлагер още през '92г. са погрешни и нямат шанс за успех. Всички тези факти не стряскат "управляващите" (и наши, и чужди), които продължават да бълват "велики мисли и мероприятия", покрити с колосално количество дезинформация...
 

 

< Това, което ще остане от Европа след 2012 г. по прогнози на ООН и на екипа на Ал Гор (бивш вицепрезидент и кандидат за президент на САЩ) в следствие на климатичните изменения.

Виж ФИЛМА на Ал ГОР

 

Това са родилните мъки на

СВРЪХ-РЕВОЛЮЦИЯ в ПОЗНАНИЕТО

 

Главна страница / Резюме на сайта / Дефиниции

 
 
 
 


Споделете Вашето мнение тук:

 
 


 
 

 

Рекламирай ТУК на английски
Авторско право
©
BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът