Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Европейският Съюз  е  ФАЛШИВ

Погазването на Хартата създава
НЕОСЪЗНАТИ ГРАНИЦИ между хората

«…еднакво възнаграждение за равностойна работа без никакво различие,
…и за равен труд – равна заплата;
» (чл.7, Икономически права)
т.е. заплащане според труда, а не според имущество, капитали, връзки, както е у нас и навсякъде в Европа и в света…
А за ЙЕРАРХИЯТА (пак там):
«
еднаква възможност за всекиго да бъде повишаван в своята работа в съответна по-висока категория по никакви други съображения освен по старшинство и компетентност.»

 

     

 

     

Няма нормален човек, който да не желае обединението между народите не само в Европа, но и в целия свят. Но капиталистическата икономическа система пречи за това обединение, въпреки международните закони и договори. Защото никъде няма заплащане според труда (само в някои фирми като вътрешни отношения), но не и като отношения между гражданите, и най-малко като отношения между гражданите от различните държави.

         Този знак във всички страни от Евросъюза трябва да означава едно и също - за едно и също количество евро да купуваме едно и също количество и качество стоки от различните страни (изравнени цени). Но никой не казва, колко ТРУД е вложен в едно и също количество еврò в различните страни. В България заплащат поне 10 пъти по-малко в сравнение с Германия за еднакъв труд, а в сравнение с Англия разликата е още по-голяма... Няма съюз, щом има нееквивалентна размяна на ценности? Хартата е нарушена: за един и същи труд - различно заплащане!

Всички западни и български политици се надпреварват да ИЗРАВНЯВАТ ЦЕНИТЕ, но и дума не става за ИЗРАВНЯВАНЕ на ЗАПЛАЩАНЕТО за един и същи труд. А това е ДРАСТИЧНО НАРУШЕНО ОСНОВНО ЧОВЕШКО ПРАВО от Хартата. Т.е. СЪЮЗът е само на книга!

Ето ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ  ГРАНИЦИ - различното заплащане за един и същи труд. Има и други различия. В Хартата пише "ЗАПЛАТА". "Собствениците" освен заплати получават и допълнителни ДОХОДИ от дивиденти, наеми, ренти, концесии и т.н. Доходите не са заплати и затова те не влизат в сметките на Хартата. А ДОХОД (различно от ЗАПЛАТА) е нещо, което не се знае от къде идва - от ТРУД или от КРАЖБА. Ето и други ГРАНИЦИ (различия) между хората вътре във всяка държава:

ПРОИЗВОЛНИТЕ пазарни, договорни, наемни, валутни... отношения,
т.е. ГРАНИЦИТЕ (различията между начините на присвояване)
са на всяка крачка и Европа е феодално раздробена, а не съюз.

Най-основният проблем за всяка система (съюз):
КОЙ ще УПРАВЛЯВА?
Ако са ненормалниците (измета) на обществото - "политиците", ще влезем във ВОЙНА с Природата.
Ние сме решили този проблем: природосъобразна обществена
ЙЕРАРХИЯ

Целта на комунизма:
проява на истинската същност на човека - ТРУДЪТ, чиито продукти
СВЪРЗВАТ ОБЩЕСТВОТО в ЕДИНСТВО

(в общност - комунизъм = общ, всеобщ труд). Следователно

БЕЗ КОМУНИЗЪМ Европейският съюз е НЕВЪЗМОЖЕН
Програмата на ООН "Устойчиво развитие" е Комунизъм с друго име

 

Авторско право © BGL-BIiz.com & Уеб дизайн & Авторът

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: