Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

a
СЪМИШЛЕНИЦИ (СЪРАТНИЦИ)
a

     

 

     

    Трябва да признаем, че досега РЪКОВОДСТВАТА на 3 (три) комунистически партии са узнали за нашия Сайт, но нито едно от тях не е вложило в своите документи нищо от нашите нови разработки за Научния Комунизъм, които са показани в Сайта.

        Това показва, че тези ръководства не искат (не могат) да се развиват, което означава, че те не са комунистически в истинския смисъл на това понятие и че те повтарят старите грешки на ортодоксалните "комунисти" - превръщат партиите в най-обикновени говорилни, в СЕКТИ.

        Пък и Ленин го е казал достатъчно добре:
       
"Комунист можеш да бъдеш тогава, когато обогатиш своя интелект с цялото знание, което е изработило Човечеството."

        Това означава, че 100% комунист е невъзможен, но комунистът е длъжен да се стреми към съвършенство на съзнанието. А това в нито едно "комунистическо" ръководство по света не става. Следователно истинските комунисти са твърде рядко явление...

Авторско право © BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът