Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

Третото Измерение
нова българска икономическа теория

 
 

Капитализмът беше ЕДНОМЕРЕН, еднолинеен.
Едномерно счетоводство,
което се интересува само от количеството ПАРИ
и тяхното натрупване.
- остатък от
ПЛОСКО-НЕСВЪРЗАНОТО

 

мислене. Социализмът премина през ДВУМЕРНО счетоводство (работно време и производителна сила). Марксизмът (комунизмът) има в своята ЛОГИКА природосъобразно осъзнаване и кристална яснота на действителните икономически отношения. Български колектив от учени, ученици на Маркс, показват вече третия етап от развитието на естественото осъзнаване на икономическото пространство,
естествено,
ПРОСТРАНСТВЕНО-ЛОГИЧЕСКО, комунистическо мислене:

Брутен продукт на предприятие, регион, държава, свят и вътре някои от частичните (частните) му случаи.

>>>

X - Брой хора, заети в производството.
Y - Производителна сила на труда.
Z - Работно време.

     

 

     

< Линейната зависимост между измеренията (ДИМЕНСИИТЕ) на ТРУДА X, Y, Z,  предпоставка за кристално ясни трудови отношения (комунизъм).


 
< В "Кубчето",
когато Y расте (при научно-технически революции), ОБЕМЪТ продукция може да се запази, ако X и/или Z намалеят (бъдат икономисани). Маркс: най-ценното обществено богатство е ИКОНОМИЯТА на РАБОТНО ВРЕМЕ, насочено за духовно и физическо развитие, а не безцелното трупане на богатство.

 

   Обемът на Брутния продукт (кубчето) се приема за 100%. Всички съставни кубчета (отделни продукти) са съответен %, чиято сума е 100%. ЦЕНИТЕ (СТОЙНОСТИТЕ) на всеки продукт е съответен % според X, Y, Z, т.е. според количеството ТРУД, вложен в тях. Не РАВНИЩЕТО на ЦЕНИТЕ (ЗАПЛАТИТЕ) е важно, а тяхното СЪОТНОШЕНИЕ според техния % в общото.

 

   С повишаване на Y на един (няколко) продукта и при запазени X и Z ОБЕМЪТ се повишава с А1. Така БРУТНИЯТ продукт става 100% + А1 и цялата система от съотношения е нарушена. Точно тук капитализмът изпуска контрола върху цени и заплати, и вече никой не знае, как да ги формира. Защото не измерва труда (кубчето), а само парите... Така започва анархията с неизбежни инфлации, дефлации, безработица (от освободените X и Z) и всички останали "прелести" на капитализма.


Решението: Новополученият брутен продукт се приема за 100% и %-тът на ОБЕМА на ВСЕКИ съставен продукт се ПРЕИЗЧИСЛЯВА НАНОВО от общия обем според неговите
X, Y, Z. Тук има математическа зависимост, която се програмира с компютър и преизчислението на цени и заплати може да е ВСЕКИ ДЕН според ОБЕКТИВНИТЕ количествени X, Y, Z, а не както е сега при капитализма с нереални (договорни) "пазарни", субективни цени.


КАК ДА ИЗМЕРИМ ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА СИЛА НА ТРУДА ??? На запад не искат и да знаят за това. И лъжат: трудът не може да се мери, `щото е електронен, глобален, разделен, частен, скрит, неуловим и др.под. оправдания за престъпленията и трагедиите от този хазарт и безконтролно присвояване. Ние можем да мерим труда - Христос:
"С каквато МЯРКА МЕРИШ, с такава ще ти се ОТМЕРИ".


  
Тази измерителна система прави икономика БЕЗ ДАНЪЦИ. Пари за издръжка на администрацията няма да влизат в обращение (опростена финансова система и липса на данъчна администрация)...


 
<  Проблемът ИНФЛАЦИЯ (4) е КРИСТАЛНО ЯСЕН:


        1 + 2 + 3 + 4 = (ЦЕНА до крайния потребител) не се покрива от 1 + 2 + 3.
      
 1 + 2 + 3 = [СебеСТОЙНОСТ (ТРУД)] Преобразувана ПРИРОДНА ЕНЕРГИЯ чрез Обществено
        необходим ТРУД в стоки и услуги.


      
1. Производство за потребление. 2. Производство за бъдещето (за духовно развитие - наука, изкуство, образование, медицина, спорт, услуги, администрация, отбрана). 3. Производство за размяна (излишък). 2 + 3 = БОГАТСТВО (РАЗВИТИЕ).


       
5. ИНФЛАЦИЯ (ПРИНАДЕНА, РАЗДУТА ЦЕНА). Не се покрива от производство (затова няма обем, плоска). Изсмуква средства за паразитни "услуги", НЕТРУДОВИ ДОХОДИ, обществено вредни дейности, неуправляеми ДОХОДИ > спекула, лихви, банки, фондации, застраховки, партии, прекупка, печалби от собственост > наеми, ренти, аренди, приватизация, реституция, концесии; нереални курсове на валути (скрит чейндж, мита, данъци, такси, ДДС); борси... Виж

 

Средства за ЛЕГИТИМНА ИЗМАМА

 

Сега никъде 1 + 2 + 3 (труд + вложени средства) не покрива 4, което закъснява като информация до производителя, който също е потребител, затова той е принуден да вдига цената предварително (инфлация). Изходът - законодателно премахване на всички 4. Това бе направено в огромна степен в "социалистическите" страни. Затова там нямаше инфлация. Там обаче имаше други щуротии, които можете да видите какви бяха ТУК.

Всичко писано на тази страница е крайно популярно и затова неточно, но "който търси - намира"...

 

Ето как американският професор по икономика Ричард Уулф
се подиграва на "пазарната икономика:
 

 

 


И как простичко (като за пред американци) обяснява
икономическата теория на Маркс

 

 ОЩЕ ОТНОСНО ИЗМАМАТА, НАРЕЧЕНА
"ПАЗАРНА ИКОНОМИКА"

 

 

ЧЕТВЪРТИЯТ ПОСЛЕДЕН ЕТАП
ОТ ПРОСТРАНСТВЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

 

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: