Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

a
ГРАЖДАНСКО  ОБЩЕСТВО
a

Изразът Гражданско общество (ГО) произлиза от шотландското civillе (цивилно), т.е. невоенно; както и от civillisdе (цивилизовано). Цивилно или цивилизовано, но знаем КОЛКО - НЯМА нито качествена, нито количествена МЯРА. Такава може да се търси само в
 

 


ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ,
които подлежат на измерване -
работно време, количество
, качество, производителност и необходимост на труда, квалификация.
Икономическите отношения могат да бъдат или трудови т.е.


Социалистически,
или парично-собственически т.е.
Капиталистически.
a

ГО НЕ ДЕФИНИРА (не определя) същността на обществото.
То може да бъде цивилно и като Социализъм, и като Капитализъм, и даже като Феодализъм, Робство и т.н.

Следователно Г.О. е ВЯТЪР и МЪГЛА Някаква си пълна НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ...

a

a

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът