Главна

За Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

МАРКСИЗМЪТ е ЦЕНТРИСТКА,
а НЕ ЛЯВА идеология

(+)
ляво
(нагоре)

Пространствен (концентричен)
модел
на логическо мислене

<< -- център -- >>
според марксизма
 

(-)
дясно
(надолу)

 

     


материално развитие
(към периферията)

осъзнато
единство и борба на противоположностите
(хармония между (+) и (-))


духовно развитие
(към основите)

пълна свобода на избор за материално развитие

Диалектически Материализъм

пълна диктатура на Природните закони

изграждане на общи (единни) обществени закони, институции и производство

Демократичен централизъм

осъзнаване на все по-основни природо-обществени закони

 

 

 

обогатяване на наемните работници
в ущърб на собствениците (работодателите)


Линеен модел
<< -- център -- >>
според буржоазните политици
(има само ляво и дясно - без пространство)

обогатяване на собствениците (работодателите)
в ущърб на наемните работници

пълна намеса на държавата в управлението на производство и разпределение
(това било диктатура)

"и вълкът сит, и агнето цяло"
(социална утопия)

пълно отсъствие на държавата в управлението на производство и разпределение
(това било свобода)

Историческо РАЗВИТИЕ на
ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ
според ОБЩЕСТВЕНИЯ  СТРОЙ
видове (нива) мислене1. Безразмерно (точково) (нулево) мислене
(първобитно-племенно общество)
Всичко външно човек усвоява (концентрира) само за себе си (ядене, пиене, размножаване). Само най-близките от род
à имат значение за него. Останалият свят, другите хора и обществото са непознати, без значение.2(а). Едномерно (линейно, полюско) БЕЗйерархично мислене
(робовладелско и феодално общество)
Поява на човешки отношения, антагонизми, противоположности
(ти на мене, аз на тебе), но нищо повече. Липса на йерархични отношения.


2(б). Едномерно (линейно, полюсно) йерархично мислене
(всички видове общества)
Йерархични отношения, ограничени от невежество или сектантство (църкви, партии, мафии...).3. Двумерно (плоско-несвързано) мислене
(капитализъм)
Поява на осъзнати човешки и природо-обществните отношения.
Но все още "кръстосани" (в конфликт). Едните "зачеркват", унищожават другите.


Линейното мислене като проекция на двумерното.4. Тримерно (пространствено, природосъобразно,
концентрично) ХАРМОНИЧНО логическо мислене (комунизъм)
Пълна ВСЕПОСОЧНА ХАРМОНИЯ и ОСЪЗНАТОСТ на човешки и природо-обществени отношения:
"Обществените отношения на хората към техния ТРУД и към продуктите на техния труд тук остават ПРОЗРАЧНО ЯСНИ както в производството, тъй и в разпределението... за такова общество най-подходяща религиозна форма е християнството... условията на практическия делничен живот на хората всеки ден ще се изразяват в ПРОЗРАЧНО-РАЗУМНИ ОТНОШЕНИЯ на ХОРАТА помежду им и към природата. Образът на обществения процес на живота, т. е. на материалния процес на производството, ще снеме своето МИСТИЧНО МЪГЛЯВО БУЛО, само когато стане продукт на свободно обединили се хора и ще се намира под техния СЪЗНАТЕЛЕН, ПЛАНОМЕРЕН КОНТРОЛ." (Карл Маркс, "Капиталът", стр. 89, 90)


5
. Космическо (всеобхватно, извънпределно) концентрично мислене (ЙОГА)
Включва в себе си освен абстрактно-логическо, още и извънсетивно мислене (медитативно, "извън времето и пространството"). Който не е изпитал щастието на творческото вдъхновение или екстаза на медитацията, не може да разбере. Борави се с висши нива на високо честотна енергия (информация). Виж ниво 4 от
ПРЕХОДИ МЕЖДУ СВЕТОВЕТЕ.


РЕЗУЛТАТИ
от видовете и степените на логическото мислене при
ОСЪЗНАВАНЕ на БИТИЕТО (ДЪРВОТО):
 

I вид мислене

Точково мислене:
Неосъзнати отношения на "златната среда". Водят до "плетеница" (бъркотия).

II (а) вид мислене

Линейно мислене
(слободия):
Повърхностни, несвързани отношения, без йерархия, без антагонизми.

  II (б) вид мислене

Линейно мислене
(секти, диктатури):
Само йерархия и нищо повече - несвързани отношения, но без антагонизми.

 

III вид мислене

Двумерно мислене:
Напредък в осъзнаване на отношенията, но те си остават плоски и несвързани.
(и антагонизми, и секти).

IV вид мислене

Пространствено мислене:
Цялостно осъзнати, хармонични отношения (комунизъм).

 

Други формите на мислене в
ЕЗИКОЗНАНИЕТО
 

Главна страница / Съвременни тези / Йога - НАЙ-ВЕЛИКАТА НАУКА / Форми на мисленето

Авторско право © BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът

 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: